Flypassasjer tatt på Torp: – Det er ikke så mange saker nå lenger

Sitter i varetekt med full isolasjon og brevforbud.