Rumenere skal ha utgitt seg for å være helsearbeidere og robbet eldre – slik skal de ha funnet frem til sine ofre

Av

Søkte målrettet etter eldrehjem.