Dømt til sju år etter overfallsvoldtekt på Sem – dommen ankes

Artikkelen er over 1 år gammel

Voldtektsofferet ble trodd på alle punkt.

DEL

I slutten av mars i år var en kvinne ute på en kveldstur med barnevogn, på veien ble hun overfalt av en rumensk mann i 20-årene.

Etter to dager i retten forrige uke kom dommen tirsdag denne uka. I dommen kommer det fram at retten fant voldtekten så graverende at det ut fra allmennpreventive hensyn må settes en særlig streng straff for handlingen, dermed må straffen være klart strengere enn det som er normalnivået for overfallsvoldtekter. Mannen dømmes til sju år i fengsel for overfallsvoldtekten.

Dømt på tre punkter

Under rettssaken erkjente tiltalte seg skyldig etter tiltalebeslutningen. I dommen blir mannen dømt på tre punkter. Dette gjaldt overtredelse av Straffelovens paragraf 292 og paragraf 291 som omfatter seksuell omgang ved vold eller truende atferd.

I tillegg ble han dømt for brudd på Straffelovens paragraf 316 første ledd etter å ha innrømmet bruk av eskortetjeneste ved tre anledninger. Mannen har også innrømmet bruk av narkotiske stoffer og ble i tillegg dømt for brudd på paragraf 31 annet ledd, paragraf 24 første ledd i Legemiddelloven.

Det ble også gjennomført rettspsykiatriske undersøkelser av mannen, her ble det konkludert med at mannen ikke var utilregnelig da han begikk overfallsvoldtekten.

Retten har konkludert med at tiltalte har begått angrepet og voldtekten på en kynisk måte og med hensikt. Det kommer også fram i dommen at det foreligger flere skjerpede omstendigheter, blant annet dels grov vold og det faktum at kvinnen var på trilletur med barnevogn. Her mener retten at dette var noe tiltalte kynisk utnyttet.

I dommen kommer det fram at retten ikke finner noen formildende omstendigheter annet enn at vedkommende erkjente forholdet.

LES OGSÅ: Overfallsvoldtekten: Siktede har fremdeles ikke villet avgi forklaring

– Fornøyd med å bli trodd

Torunn Haug er bistandsadvokat for fornærmede. Hun har vært i kontakt med kvinnen etter at dommen ble kjent.

– Hun er veldig fornøyd med å bli trodd. Der det har vært sprikende forklaringer, er det hennes versjon som er lagt til grunn. Hun er fornøyd med domsresultatet, både når det gjelder straff og erstatning, sier Haug.

Dommen ankes av domfelte.

– Jeg har ikke snakket med min klient etter at jeg fikk vite at dommen ankes. Jeg vet at hun var lettet over å ha gjennomført rettssaken og at hun håpet den ikke skulle ankes, sier Haug onsdag formiddag.

Onsdag formiddag har det ikke lykkes Tønsbergs Blad å få tak i mannens forsvarsadvokat.

Artikkeltags