Utbyggeren ønsket å meie ned denne gården og bygge boligblokk. Da ble det bråk

Storgaten 49, den såkalte «Berulfsen-gården» er nå vernet.