I september 2012  ble Nøtterøy-mannen Geir Ove Kvalheim dømt til to års fengsel i Oslo tingrett, for salg av forfalskede Knut Hamsun og Henrik Ibsen-dokumenter.

Kvalheim anket saken umiddelbart.

Tirsdag ble dømt til ett år og ni måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett. Ni måneder er betinget.

LES HELE KVALHEIM-SAKEN HER.

– Mener han er uskyldig

Kvalheim selv skal fortsatt holde fast ved at han er uriktig dømt.

– Han er fornøyd med at han fikk halvert straffen fra tingretten. Han står fast på at han er uskyldig, og han mener at han har verken produsert eller visst at dokumentene ikke var ekte. Tvert imot har han hele tiden oppfordret til at alt måtte undersøkes nettopp emd sikte på å avsløre eventuell uektehet, sier advokat Thomas Berge til dagbladet.no.

Økokrim fornøyd med dommen

I dommen heter det at det etter lagmannsrettens syn er «straffskjerpende at de straffbare forhold er forøvet over tid og har vært godt planlagt», samt at fremgangsmåten har vært «manipulerende og beregnende», men at det lange tidsforløp tilsier at ni måneder av straffen gjøres betinget.

På bakgrunnen av dette er politiadvokat Aud Ingvild Slettemoen i Økokrim fornøyd med dommen.

– Det viktigste med denne saken er at bedrageriet dreier seg om forfalskning av historiske skrifter. Økokrim mener derfor bedraget hadde en særlig samfunnsskadelig karakter og det mener jeg kommer godt frem i lagmannsrettens dom, sier hun til dagbladet.no.

Lang sakshistorie

Kvalheim-saken så dagens lys allerede i april 2005. Da gikk butikken Dereks Militaria i Tønsberg ut med informasjon om at et dokument Kvalheim hadde solgt til han kan ha vært uekte.

– Det jeg kan si om saken er at han gjorde veldig fort opp etter at jeg fikk kjennskap til at dokumentet ikke var bra. I utgangspunktet var dette oppe og avgjort for min del den gang. Da var saken ute av verden for meg, forklarer Derek Schei i Derek Militaria.

Siden den gang har det kommet frem stadig flere dokumenter og brev som Kvalheim skal ha forfalsket og solgt. Særlig et Hamsun-brev som endte opp i Nasjonalbibliotekets arkiver har fått mye oppmerksomhet.

I November 2011 ble Nøtterøy-mannen tiltalt av Økokrim for grovt bedrageri.

Året etter, april 2012 begynte rettsaken i Oslo Tingrett. I september 2012 ble rettsaken avsluttet og dommen falt.

LES OGSÅ: 42-åring dømt til fengsel