Slik vil Slottsfjell-ledelsen redde festivalen

Slottsfjellfestivalen står i fare for å bli historie. Nå trengs godvilje fra kreditorene for at det skal bli festival neste år.