Mary-Ann Oshaug ble hedret med Rachel Grepp-prisen under Fernanda Nissen-seminaret i Oslo lørdag.

Det var en ydmyk, glad og overrasket vinner som mottok prisen.

– Det var veldig overraskende, og en stor pris å få. Jeg var faktisk nominert sammen med Gro Harlem Brundtland blant annet, sier Mary-Ann Oshaug, som er leder for Incestsenteret i Vestfold.

Hun opplevde det som stort å få prisen av jury-leder Knut Storberget.

– Storberget er mitt store idol, han gjør veldig mye bra innenfor området med familievold og overgrep, sier Oshaug.

LES OGSÅ: Stor pågang til incestsenteret

– Skjellsettende

Tidligere statsråd Knut Storberget, var selv ikke uberørt av å dele ut prisen til Oshaug.

– For oss som var forholdsvis unge på 1980-tallet, så var Mary-Anns historie og boken hun skrev en av de virkelig skjellsettende opplevelsene. Hennes historie var også avgjørende for mange av de politiske valgene, som jeg og flere andre har tatt, sier Storberget.

Storberget påpeker at Mary-Ann Oshaug, gjennom sin historie og sitt virke, virkelig gjorde at Norge fikk øynene opp for et vanskelig og svært tabubelagt tema.

– Hvordan hun har klart å omdanne så mye tragisk historie, til positiv virketrang. Mary-Ann fortalte selv i dag, om både tvangsinnlegging og prostitusjon, blant annet. Hun er en spydspiss, og har fått i gang aktiviteter som betyr så utrolig mye, for så mange mennesker, sier Storberget.

LES OGSÅ: Barnehus kommer til Vestfold

Oshaugs innsats har også satt Vestfold fylke i en særstilling.

– Myndigheter og politi i Vestfold er blant de i landet som ligger lengst framme på dette området. Vestfold politidistrikt er på, og lar ikke disse sakene ligge, sier Storberget.

Det er slett ikke tilfeldig at Vestfold har fått et eget offentlig barnehus i Sandefjord.

– Mary-Ann Osberg er selve definisjonen på dette feltet. Ofte deler vi politikere ut priser til folk som «bare» gjør en jobb. Mary-Ann har gjort mer enn det er mulig å forvente av noe menneske. Og hun står fortsatt på. For oss beslutningstakere har hun vært «plagsom», fordi hun ikke gir seg. Og det er veldig bra, sier Storberget.

LES OGSÅ: Barnehusløfte

En unik enkeltskjebne

Det er andre året at Rachel Grepp-prisen deles ut. I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at: «Årets prisvinner har vist et engasjement uten sidestykke. Hun er et levende bevis på at enkeltmennesker kan ha stor betydning.»

Og videre: «I Rachel Grepps ånd har hun iherdig jobbet for å føre samfunnet videre ved å hjelpe noen av de som trenger det aller mest. Prisvinneren har brukt egne erfaringer i et arbeid som gjennom de siste 27 årene har hjulpet mange mennesker som har vært utsatt for overgrep.»

– Rachel Grepp var en veldig politisk engasjert person, som blant annet startet et barnehjem i Oslo. Hun gjorde veldig mye bra, forteller Mary-Ann Oshaug.

I 1987 ga Oshaug ut sin landskjente bok, hvor hun fortalte om hva hun selv hadde vært utsatt for av overgrep.

I 1988 startet Oshaug på eget initiativ opp en støttetelefon for ofre for seksuelle overgrep, som de første tre årene ble drevet fra hennes private hjem. Incestsenteret i Vestfold ble offisielt åpnet 6. mai 1991.

I dag er senteret et døgnåpent tilbud til incestutsatte og seksuelt misbrukte gutter og jenter, kvinner og menn, pårørende og overgripere.

En kvinnesaksforkjemper

Rachel Grepp var en aktiv kvinnesaksforkjemper og politiker, som var med å prege norsk arbeiderbevegelse. Grepp var en pioner, og en av sin tids mest aktive gjennom hele første halvdel av 1900-tallet.

Rachel Grepp-prisen deles ut til en person eller organisasjon som viderefører hennes virke og ånd.

Mary-Ann Oshaug fortsetter sitt arbeid for utsatte grupper, og hun har engasjert seg i kommunepolitikken for Arbeiderpartiet. Hennes hjertesaker er familievold, helse og omsorg, rus og psykiatri.