Esmeralda skal bygge ny uteservering

Esmeralda får bygge om uteserveringen for å beskytte gjester fra vær og vind. Rådmannen gir dispensasjon fra byggegrense mot sjø.