Det kan gå 10 år mellom hver gang. Nå er delikatessen å finne igjen

Endelig er steinsoppen å finne i rikelig monn i Vestfold-skogene igjen. Også «skogens gull» er å finne. – En hadde plukket 40 kilo.