Slik vil de redde kysttorsken og livet i fjorden – og noen av forslagene er drastiske

Arbeidsgruppe foreslår reale tiltak for å redde fisken i fjorden.