Advarer etter stor kontroll: Disse lekene bør du sjekke nøye

ULOVLIGE MENGDER AV STOFFET BOR: Ved langvarig eksponering, kan borforbindelser skade barns forplantningsevne.

ULOVLIGE MENGDER AV STOFFET BOR: Ved langvarig eksponering, kan borforbindelser skade barns forplantningsevne. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Miljødirektoratets kontroll av slim og putty viste at flere butikker solgte leketøy som lekket ut ulovlig høye verdier av helseskadelige stoffer.

DEL

Siste kontroll av det populære leketøyet slim og putty omfattet testing av 14 produkter som ble kjøpt i flere norske butikker og nettbutikker, melder Miljødirektoratet på sine nettsider.

Produktene ble sendt til analyse for å kontrollere om de lekket ut helse- og miljøskadelige kjemikalier. Barn vil kunne komme i kontakt med stoffene ved hudkontakt når de leker med slimet.

Tre ganger høyere enn det som er tillatt

Resultatene av testen konkluderte med at seks av 14 produkter var ulovlige. Produktene som ble stanset, viste seg å lekke ut tre ganger så mye av det kjemiske grunnstoffet «bor» enn det som er tillatt. Bor inngår i lekeslim som borforbindelser.

Ved langvarig eksponering, kan såkalte borforbindelser skade barns forplantningsevne. Utlekking av bor er strengt regulert i leketøyforskriften, melder Miljødirektoratet.

– Vi ba virksomhetene om å fjerne disse produktene fra butikkene og nettbutikken, noe de gjorde. Det er viktig at virksomhetene har et kvalitetssystem som sikrer at de kun selger produkter som overholder regelverket, sier Mathieu Veulemans, som leder produkttilsyn i Miljødirektoratet. 

Noen av produktene hadde også høyt innhold av konserveringsmidlene MI og CMI.  Barn som leker med slim og putty vil komme i kontakt med disse helseskadelige kjemikaliene. De kan gi hudallergi og øyeirritasjon.

– Butikker og importører må sørge for å ha gode rutiner for å kontrollere at produktene de omsetter er sikre. Virksomhetene må etterspørre testrapporter utført av produsenten for å sjekke om leketøyet overholder kravene i leketøyforskriften, sier Veulemans.

Samarbeid med Tolletaten

Slim og putty importeres til Norge, ofte fra land utenfor EU. Miljødirektoratet har i samarbeid med Tolletaten stanset flere kontainere av slim og putty som ikke var CE-merket eller manglet nødvendige testrapporter som viste at de overholdt regelverket. 

Artikkeltags