Får ja til å rive praktvilla

AVGJORT: Ole Jostein Nordby og Monika Helen Nordby får tillatelse til å rive Holmenveien 2a på Teie.

AVGJORT: Ole Jostein Nordby og Monika Helen Nordby får tillatelse til å rive Holmenveien 2a på Teie. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Søknaden om riving av den herskapelige villaen i Holmenveien 2 på Teie er behandlet.

DEL

– Søknaden om rivingstillatelse blir godkjent i dag. Vi har ikke hjemmel for å avslå søknaden, sier saksbehandler Bård Greipsland i Nøtterøy kommune.

Det betyr at villaen i Holmenveien 2a på Teie med over 300 kvadratmeter i boareal, pluss tidsriktig anneks og garasje kan rives for å erstattes av to femmannsboliger.

Eirik Finn Eikrann

■ Eirik Finn Eikrann (1899 - 1977), arkitekt.

■ Drev arkitektkontor i Storgaten 49 i Tønsberg.

■ Før krigen var han blant Tønsbergs toneangivende arkitekter og deltok i utviklingen av Slottsfjellsmuseet i 1930-årene.

■ Han har tegnet Husøy kirke, som er bygget i tønsbergitt (rød syenitt). Kirken ble innviet i 1933.

■ Eikrann var opptatt av husflidstradisjoner og ble sekretær i Landsråd for husflid, husindustri og småindustrisaker (opprettet 1934). Fra 1937 var han inspektør i samme råd.

■ Han redigerte en utgave av Eilert Sundts verk "Husfliden i Norge" som ble utgitt i 1945.

Fra 1940 arbeidet Eikrann som lærer i frihåndstegning ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Under krigen var Eikrann heimeyrkesjef, og etter atheimeyrkediplomet ble innstiftet i 1942, var han året etter med og delte det ut til blant andre Anders Sandvig.

■ Eikrann virket en periode som gjenreisningsarkitekt, men ble i 1946 ekskludert fra Norske arkitekters landsforbund på grunn av medlemskap i NS eller NS-tilknyttede organisasjoner. Han utarbeidet imidlertid en reguleringsplan for kvartalet mellom Sannergata, Thv. Meyers gate, Beyerbrua og Akerselva i Oslo i 1955–1959.

■ Nasjonalmuseet sitter på Eikranns privatarkiv, som omfatter en rekke prosjekttegninger.

■ Tegnet den forneme villaen i Holmenveien 2 bestyrer Hjalmar Andersen. Eierne fikk godkjent rametillatelse for riving, mars 2017.

■ Kilde: Wikipedia og Nøtterøy kommune

 

Ønsker flere boliger

Den fornemme villaen ble tegnet av arkitekt Eirik Eikrann for bestyrer Hjalmar Andersen i 1927. Den ligger i området som ble tegnet i arkitekt Kristofer Langes reguleringsplan over Nøtterø haveby.

 I Nøtterøy kommunes arealplandel står det om Teie, Nøtterø haveby: «Bygninger oppført før 1940 skal søkes bevart.»

– Huset ligger i randsonen til Teiesenteret. Kommunen har akseptert omdisponeringen å få flere boliger, selv om jeg har forståelse for at noen synes det er trist. Hadde huset ligget lenger fra torvet ville riving ikke bli tillatt, sa ordfører Roar Jonstang tidligere i år.

Det er Monika Helen Nordby og Ole Jostein Nordby som eier eiendommen, som er på rundt 1, 8 mål. De kjøpte den for 3,2 millioner kroner i 2000.

LES OGSÅ: Staselig Teie-villa må vike plass for femmannsboliger

Tre etasjers høyde

Utbyggerne vil bygge to bygninger på tre etasjer med fem leiligheter i hver. Parkering skal skje under terreng.

– Fortetting i sentrale områder er i tråd med kommunens ønske. Denne eiendommen begynner i yttergrensen av boligområdet, og ligger nært Teie sentrum, sa Ole Jostein Nordby til Tønsbergs Blad i desember.

NYBYGG: Ti leiligheter kan erstatte villaen i Holmenveien 2a.

NYBYGG: Ti leiligheter kan erstatte villaen i Holmenveien 2a. Foto:

Holmenveien 2 ligger på hjørnet av Holmenveien og Teglverksveien. Arkitekt Eirik Eikrann hadde kontor i Storgaten 49 i Tønsberg, som ironisk nok, ble foreslått revet før jul.

Eikrann har også tegnet Husøy kirke som ble innviet i 1933.

Tønsbergs Blad har kontaktet Ole Jostein Nordby som ikke ønsker å kommentere saken.

Nøterø haveby på Teie

■ Dette står i kommuneplanens arealdel for Nøtterøy kommune 2015 - 2027:

■ Teie er et tettsted planmessig anlagt rundt 1920 gjennom reguleringsplan for Nøtterø Haveby. Rikdommen fra sjøfart og hvalfangst la grunnlaget for områdets utvikling.

■ Teie består av noen velbevarte villaer med store haver og forretningsgårder, bevisst plassert i forhold til veiløp og torvet. Bebyggelsen hører stilmessig til nyklassisismen.

■ Det er viktig å bevare både enkeltelementer og sammenhengen mellom bebyggelsen, veiløp og landskapet for øvrig. Gamle trær er en del av dette miljøet.

■ Områdets særpreg skal bevares og vesentlige tiltak vurderes strengt.

■ Bygninger oppført før 1940 skal søkes bevart. Strukturer og historiske spor som veiløp, alléer, gjerder, markante trær med mer og den naturlige og landskapsmessige sammenhengen mellom disse skal søkes opprettholdt og bevart.

■ Tilbakeføring av bygninger er ønskelig og positivt.

■ Ny bebyggelse kan tillates dersom den tilpasses områdets særpreg og underordner seg omgivelsene mht landskapssilhuett, samt nær- og fjernvirkning for kulturminner.

■ Ny bebyggelse skal tilpasses stedets typografi når det gjelder struktur, skala, uttrykk og materialbruk.

■ Ny bebyggelse skal tilpasses kulturmiljø mht plassering, retning, takvinkel, vindusbruk, størrelse, farge- og materialbruk og øvrig utforming.

■ Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2015.

■ Kilde: Nøtterøy kommune

LES OGSÅ: Disse villaene på Teie kan bli jevnet med jorda

LES OGSÅ: Havebyen skaper trøbbel på Teie

LES OGSÅ: – Det er klart det blir enkelte utfordringer når vi ønsker å bygge på Teie, sier Nøtterøy-ordføreren

LES OGSÅ: Er ikke hagebyen noe å ta vare på?

LES OGSÅ: Utbyggingsstriden på Teie: – Vi hadde hatt godt av en faglig vurdering

LES OGSÅ: – Men seks etasjer er fortsatt høyt, Roar Jonstang? – Det kommer an på hvor nærme du står

LES OGSÅ: Har ikke Nøtterøy-politikerne lest kommuneplanen de selv har vedtatt?

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken