– Men seks etasjer er fortsatt høyt, Roar Jonstang? – Det kommer an på hvor nærme du står

NYTT ERSTATTER GAMMELT: - Mye positivt, for eksempel at bygningene er trukket vekk fra det verneverdige bakeribygget, men bygningene er for høye, sier ordfører Roar Jonstang om disse skissene.

NYTT ERSTATTER GAMMELT: - Mye positivt, for eksempel at bygningene er trukket vekk fra det verneverdige bakeribygget, men bygningene er for høye, sier ordfører Roar Jonstang om disse skissene.

Artikkelen er over 1 år gammel

På Teie vil hus med en byggehøyde opp mot 20 meter bli dominerende, men Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang er ikke redd for at utbyggingen vil være ødeleggende for Teie.

DEL

– Jeg håper og tror vi i ettertid vil si at det var en god beslutning å bygge ut på Teie slik det nå planlegges, sier Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang.

LES OGSÅ: Disse villaene på Teie kan bli jevnet med jorda

– Utvikling i tråd med tiden

Han sier det er bred enighet om å fortette og at politikerne ønsker seg et mer levende sentrum.

– Det har jeg forventninger om at vi får nå når planene i tur og orden realiseres, sier Roar Jonstang.

Politikerne har sagt ja til en høyde på maksimalt 6 etasjer inne på området bak Nøtterø bakeri.

– Arkitektene og utbygger må forholde seg til reguleringsplanen og vedtaket i hovedutvalget.  Så er det viktig at nåværende bygg rundt torvet opprettholdes som innramming. Teiegården glir godt inn etter min mening. Det blir ny bebyggelse på parkeringsplassen nedenfor og langs Arenfeldts vei. Husrekken langs Kirkeveien vil bestå. 

– Men seks etasjer er fremdeles høyt?

– Det kommer an på hvor nærme du står. Jeg tror vi i ettertid vil se en utvikling i området i tråd med tiden på en god måte. Det er bred enighet om å akseptere inntil seks etasjer inne på det såkalte trekantområdet.

LES OGSÅ: Lina og Casper har akkurat tatt over gården, men nå har Statens vegvesen tegnet en tunnelåpning fire meter fra inngangsdøra

River først, skal tilpasse etterpå

ORDFØRER: Roar Jonstang (H)

ORDFØRER: Roar Jonstang (H) Foto:

I Nøtterøy kommunes arealplandel, som gjelder fram til 2027,  står det om Teie – Nøtterø haveby: «Ny bebyggelse kan tillates dersom den tilpasses områdets særpreg og underordner seg omgivelsene mht landskapssilhuett, samt nær- og fjernvirkning for kulturminner.»

I skissene som er lagt ved varselet om planoppstart av reguleringsplanen, er hele husrekka langs Smidsrødveien, fra tidligere Sverre Mysen Sport ned til Teie veidelet erstattet med nybygg.

– Hva synes du om de første skissene?

– Mye positivt, for eksempel at bygningene er trukket vekk fra det verneverdige bakeribygget og ved at byggene langs Smidsrødveien er oppdelt og ikke sammenhengende. Men det ble tegnet for høyt her. Det må rettes.

–  Hvordan vil dere sikre at de nye byggene tilpasses de opprinnelige?

– Arkitektene har sin faglige bakgrunn og utfordres på Teie med mange hensyn å ivareta. Jeg forutsetter at arkitektene samarbeider med fagadministrasjonen i kommunen ut fra gitte politiske bestemmelser, og kommer fram til gode og tidsmessige løsninger, sier Roar Jonstang.

Venter med å uttale seg

Området mellom Teie veidele og Ørsnesalleen er oppført på Rikantikvarens NB!-liste.

Det er kulturminneforvaltningen i Fylkeskommunen som har ansvaret for at de kulturhistoriske interessene knyttet til NB!-området blir i varetatt.

Siv Abrahamsen hos Kulturarv i Vestfold skal ha et møte med Nøtterøy kommune i neste uke om alle rive- og byggeplanene på Teie. Hun ønsker ikke å uttale seg om planene før etter møtet.

I reguleringsplanen for Teie jobbes det for tiden med tre separate detaljreguleringer: Teie torv, Arenfeldtsvei og Teiesenteret på trekanttomta.

Fristen for å komme med innspill til oppstartsplanene for Teiesenteret er satt til 6. mars.

LES OGSÅ: -Her har de tilbasset nytt til gammelt. Det er til å bli glad av

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags