Her vil de bygge mellom 25 og 32 boliger

– Det ligger til rette for en kombinasjon av frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.