Politikerne på Nøtterøy vedtok for tre uker siden å legge ned en avdeling i barnehagen fra høsten på grunn av overkapasitet av plasser. Men det er ikke bare en kostbar overkapasitet som volder kommunen hodebry.

Også fysiske utfordringer tærer på kommunens bankkonto. Miljørettet helsevern har vært på besøk i barnehagen og avdekket en rekke forhold.

Bekymret for radon

Ett av avvikene er at radonnivået overskrider maksimumsgrensa. De høye utslagene kan imidlertid ha å gjøre med at ventilasjonsanlegget ikke er blitt kjørt riktig, og kommuneoverlegen ber nå om nye målinger etter utbedring av ventilasjonen.

Barnehagen kunne heller ikke dokumentere tilfredsstillende inneklima, selv om dette er bedret i senere tid. Nye målinger må utføres og sendes kommuneoverlegen og Miljørettet helsevern, heter det i rapporten.

I tillegg har kontrolløren påpekt at det lagres barnevogner innendørs i garderober fordi det ikke er plass til alle vognene i vognboden. At barn sover i et innvendig rom uten vinduer, er dessuten et brudd på forskriften.

Barnehagen mangler også en vedlikeholdsplan og rutine for forebygging av legionellasmitte i dusjanlegget. I tillegg er belysningsstyrken i storrommet trolig for lav.

Støvsamlere

Helsevernet har også innvendinger mot at det er svært mange åpne hyller som brukes til lagring. Disse anbefales erstattet med lukkede skap for å unngå støvsamling og forenkle renholdet.

Det påpekes også at renholdsplanen og renholdet kan forbedres.

Kommunen har nå fått beskjed om å utbedre avvikene slik at forskrift om miljørettet helsevern tilfredsstilles.