Det er utfallet etter at Høyesterett har bestemt at en avtale inngått per telefon og bekreftet med epost er bindende. Dommen gjelder avtaler mellom privatpersoner og bedrifter.

Del på Facebook

– Nå skal vi ut og feire. Denne saken har kostet oss utrolig mye. Jeg har selv lagt ned mer enn 500 timer i arbeid, forteller bilforhandler Trond Sandven i Bergen.

Drømmebilen

Tre år er gått siden Nøtterøy-mannen så drømmebilen på Finn.no og inngikk avtale med Bergen-firmaet Sandven AS, som har spesialisert seg på eksklusive biler, om å kjøpe en Bentley Continental GT for 1,8 millioner kroner. Nøtterøy-mannen ville bytte inn sin velutstyrte BMW kabriolet og legge ytterligere 950.000 kroner på bordet i Bergen.

LES OGSÅ: Angret Bentley-kjøp, greit mente retten

Senere angret mannen på kjøpet. Han mente at han var dekket av angreretten siden handelen ble gjort over internett.

Det var Sandven uenig i, og stevnet Nøtterøy-mannen med krav om at han måtte dekke mellomlegget etter at de solgte bilen for 400.000 kroner mindre enn de hadde avtalt.

Forretningsmannen fra Nøtterøy fikk medhold både i tingretten og lagmannsretten, men Høyesterett mente at han hadde bundet seg til å betale for bilen fordi han både telefonisk og per e-post hadde sagt at han ville kjøpe den.

Fornøyd

Det springende punktet i saken er uenigheten mellom Nøtterøy-mannen og Sandven om avtalen i dette tilfellet var dekket av angreretten i den delen av kjøpsloven som handler om fjernhandel. I dommen skriver Høyesterett følgende: «Det må ses hen til at det var individuell kommunikasjon mellom partene og til at N.N. (anonymisert, red.anm.) tok initiativet til avtaleinngåelsen.»

Advokat Erik Ulvesæter, som representerte Sandven AS i saken, sier til Tønsbergs Blad at han er fornøyd med dommen.

På den andre siden av Langfjella er advokat Steinar Thomassen, som representerte Nøtterøy-mannen, overrasket over utfallet.

Ny forbrukerjus

– Det overraskende er at Høyesterett har vurdert annonsen på Finn.no slik. Den er etter vårt syn utformet på en slik måte at poenget er å utløse salg, sier Thomassen, som mener at avtalen derfor er dekket av angreretten.

Høyesterettsdommen er et fullstendig tap for Nøtterøy-mannen. Normalt skulle han da blitt pålagt å dekke Sandvens saksomkostninger også. Men dommerne skriver at tungtveiende grunner gjør det rimelig at han fritas fordi saken har reist et spørsmål om forbrukerrettigheter som tidligere ikke har vært avgjort av domstolene.

FØLG TØNSBERGS BLAD PÅ FACEBOOK: