I nærområdet ønskes det en ny dagligvarebutikk. Det tror Børge kan slå negativt ut både for kundene og butikkene

Blant innspillene til ny kommunedelplan finner vi et innspill fra KB Arkitekter. Der ønskes det at deler av et område som er avsatt til næring, nå avsettes til kombinert formål næring og forretning.