Det er bistandsadvokaten til de to guttene, Mette Yvonne Larsen, som nå retter knallhardt skyts mot barnevernet i Tønsberg.

Del

Hun mener kommunen ikke grep inn da brødrene bodde i den kommunale boligen utenfor sentrum. Nå varsler hun erstatningssak både mot Tønsberg, Re og Nøtterøy kommuner.

– Jeg sitter med flere bekymringsmeldinger som ble sendt til barnevernet i Tønsberg, også fra personer som satt barnevakt for de to små guttene, sier Larsen.

I fylkesmannens tilsynsrapport, som ble presentert tidligere år, ble Tønsberg nærmest frikjent, synes hun.

– Jeg har mine teorier om hvorfor, men ønsker ikke å gå nærmere inn på det, sier hun.

Les også: Millionkrav etter barnevernsvikt

Varige mén

Det er gått mange år siden de grufulle overgrepene mot de to små brødrene startet. Til tross for enorm mediefokusering har ingen påtatt seg det fulle ansvaret.

Guttene vokste opp i omgivelser preget av rusmisbruk og en mor som tidvis har vært ute av stand til å ta seg av dem. Situasjonen forverret seg kraftig i 2005 og 2006. Da var guttene seks og åtte år gamle. I denne perioden skal de ha blitt utsatt for en serie voldtekter og tortur. Dette skal være utført av fire menn som satt barnevakt for brødrene.

Det var først i mai 2007 barnevernet i Re gikk til politiet, som brukte to år på å etterforske saken. Fire menn ble siktet. I fjor besluttet Riksadvokaten å henlegge saken.

Guttene er i dag 11 og 13 år, og bor hos hver sin fosterfamilie utenfor Vestfold. De har det etter forholdene bra, men blir trolig aldri i stand til å delta i arbeidslivet.

Etter det omfattende tilsynet i de tre kommunene guttene oppholdt seg, konkluderte fylkesmann Mona Røkke med at bare Re og Nøtterøy brøt loven.

Barnevernet i Tønsberg fikk kritikk for ikke å ha fanget opp signaler om rusmisbruk i barnas miljø. Dermed kom barnevernet fram til at omsorgssituasjonen var bedre enn den i virkeligheten var.

Les mer: Barneombudet vil granske politiet

Mye grums

I alt grumset som er pisket opp i forbindelse med overgrepssaken, som rystet hele Norge, etterlyser Mette Yvonne Larsen handling og ansvar.

I disse dager har fylkesmannen avsluttet tilsynssaken mot de tre kommunene. Alle kommunene har sendt inn oversikter over nye rutiner i saksbehandlingen som er iverksatt, og som fylkesmannen har sagt seg fornøyd med.

Derimot synes fylkesmannen det er bekymringsfullt at Re kommune ikke er enig i at de har begått lovbrudd, slik rapporten konkluderer med. Allikevel har fylkesmannen med utdanningsdirektør Kari Evensen i spissen valgt å sette sluttstrek for denne saken.

– Ut fra de opplysningene vi hadde den gang mener vi at vi ikke brøt loven, fastslår rådmannen i Re, Trond Wifstad.


– Det verste med Re er at de ikke grep inn før mor flyttet igjen, sier Mette Yvonne Larsen.

Les også: Nå blir politiet politianmeldt

Erstatning

I løpet av høsten håper hun at samtlige tre kommuner er villige til å betale brødrene erstatning, både for tort og svie og tapt arbeidsevne.

Hun håper det kan skje uten rettssak. Hvor stort kravet blir, har hun ikke tatt stilling til ennå, men det blir snakk om millioner. Det gjenstår møter med Nøtterøy og Tønsberg.
Bistandsadvokaten synes også det er sterkt beklagelig at hennes anmeldelse av politiet i Tønsberg ennå ikke er behandlet av Spesialenheten for politisaker.

– Den ble oversendt for mange måneder siden. Hittil har jeg ikke hørt et ord. Hvorfor? spør hun.

Tønsbergs Blad har ikke lykkes i å få en kommentar fra Spesialenheten for politisaker.


Bli tilhenger av Tønsbergs Blad på Facebook: