Arne Magnus frykter kaos i Kjellekrysset hvis politikerne velger denne veiløsningen

Artikkelen er over 3 år gammel

Tall fra fersk trafikkundersøkelse får ikke Arne Magnus Berge (V) på Nøtterøy til å skifte syn. Han vil ha vestfjordforbindelse og bedre kollektivløsninger mot Tønsberg sentrum. Han har klokkertro på at den førerløse bilen om få år vil bli vanlig i trafikkbildet.