Nå er det søkt om å starte rivingen av den gamle villaen: – Det er veldig synd

– Rivningstilatelsen er et lovlig fattet vedtak som vi ikke kan gjøre noe med.