Flest vil mot vest

Det svar stort engasjement fra publikum på folkemøtet om nytt veisystem i Tønsberg-regionen. De aller fleste som hadde ordet, vil ha Vestfjord-forbindelse med vei mellom Borgheim på Nøtterøy og Skjee i Stokke. Dette er er en løsning som ikke er anbefalt og som Stokke dessuten sier nei til.

Det svar stort engasjement fra publikum på folkemøtet om nytt veisystem i Tønsberg-regionen. De aller fleste som hadde ordet, vil ha Vestfjord-forbindelse med vei mellom Borgheim på Nøtterøy og Skjee i Stokke. Dette er er en løsning som ikke er anbefalt og som Stokke dessuten sier nei til. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

TØNSBERG: Salen gikk varmt inn for Vestfjord- forbindelsen på folkemøtet i Oseberg kulturhus i går. Politikere og næringsliv vil noe annet.

DEL

Velforeningene i Tønsberg og Nøtterøy fylte Oseberg kulturhus i går da det ble åpnet for debatt om nytt veisystem i Tønsberg-regionen.

Det ble fektet med både fakta og synsing.

Klar tale

Hadde det vært publikum i salen på Oseberg som fikk bestemme hvor framtidig fastlandsforbindelse fra Nøtterøy skal legges, ville de ha skutt ned den løsningen som etter all sannsynlighet blir valgt når politikerne har sagt siste ord.

Det ville blitt vei fra Borgheim til Skjee i Stokke med bru over Vestfjorden.

Men de mange hundre frammøtte, som talte så å si med én røst i går, vet nok innerst inne at den fjordløsningen neppe blir valg til syvende og sist.

Bred enighet

For makta satt på scenen i form av politikere, representanter for næringslivet og et par interesseorganisasjoner.

Med et par unntak sa de ja til den løsningen Statens vegvesen skisserer i sitt forslag til konseptvalg for nytt veisystem i Tønsberg-regionen: Nord-sør-alternativet med forbindelse over byfjorden på et felt mellom Kaldnes og Ramberg på Nøtterøy og Smørberg og Korten i Tønsberg.

Kombinert med dette skal det satses sterkt på kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier.

Dissidentene

Frp-politikerne Bjørn Kåre Sevik fra Nøtterøy og Per Ove Width fra Tjøme var de eneste på podiet som ga salen medhold. Sevik tviler på grunnlaget for veivesenets beregninger.

Width viste til at 64 prosent av Tjømes innbyggere sier ja til Vestfjord-forbindelsen i en meningsmåling.

Begge vil ha forbindelse over Vestfjorden.

Mange av dem som ivret for Vestfjord-forbindelsen mener det gagner Nøtterøy og Tjømes innbyggere best, blant annet med lett adkomst til E18.

De viste også til at dette er det billigste av alternativene og derfor innebærer kortere tid med bompenger.

Det hjalp ikke at Nøtterøys ordfører Roar Jonstang (H) la fram et regnestykke som viser at man, selv med høyde for renteøkning, vil få en pris på mellom 12 og 15 kroner pr. passering med nord-søralternativet. Mange i salen snakket om priser på opptil 30 kroner pr. passering.

Fakta og synsing

Midt imellom frontene gikk veivesenets prosjektleder Morten Ask og forsøkte å gjøre rede for Statens vegvesens anbefalinger om prinsipper for nytt veisystem i Tønsberg.

Veivesenet anbefaler en nord-sørløsning, «ringveiløsningen».

– Hvis dere mener at dere har rett, må vi ta feil, sa Ask, som imidlertid ga relativt klar beskjed om at han trodde mer på veivesenets data, erfaringsmateriale, fakta og utredninger enn på synsinger fra salen.

Tom Olaf Kjær i NHO i Vestfold var en av paneldeltakerne. Han oppfordret alle til å lese veivesenets rapport om konseptvalgutredningen. Han ga veivesenet honnør for godt arbeid.

Mye kunne tyde på at ikke alle i salen hadde satt seg inn i utredningen som har trafikktall og målinger som viser at de aller fleste reisene fra Nøtterøy går mot Tønsberg og at en forbindelse over Vestfjorden ikke vil lette trykket på Kanalbrua. Den vil skape mer trafikk gjennom boligområder på Nøtterøy, blant annet fordi innbyggere i Slagen ville kjøre over den forbindelsen ut mot E18.

Dette synet møtte sterk motstand i salen.

Har bestemt seg

Av de politiske partiene som var representert i panelet, var det Arbeiderpartiet som klarest tonet flagg.

– Vi går inn for nord-søralternativet med fastlandsforbindelse på strekningen mellom Vear og Korten, sa opposisjonsleder i Tønsberg bystyre, Per Martin Aamodt (Ap).

Kommunestyrerepresentant og tidligere ordfører i Stokke, Nils Ingar Aabol (Ap) ga salen en liten leksjon i kostnadsberegninger.

– Vi vil ikke ha vei i dagen i Stokke. Da må den legges i tunnel, og da blir den like dyr som nord-søralternativet, sa han og fyrte av en kraftsalve mot nøtterøyfolk i salen.

– Tre fjerdedeler av veien blir liggende i Stokke. Vi ønsker ikke Vestfjord-forbindelsen. Likevel holder en god del nøtterøyfolk på at veien skal opp til Stokke, sa han.

Artikkeltags