Meningsmåling ga klart svar

JUBLER: Vestfjorden-forkjemperne Unni Hanson og Ragnar Torgersen. 
Foto: Harald Strømnæs

JUBLER: Vestfjorden-forkjemperne Unni Hanson og Ragnar Torgersen. Foto: Harald Strømnæs Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

NØTTERØY: Nesten 54 prosent av befolkningen på Nøtterøy og Tjøme ønsker løsningen som politikerne har forkastet.

DEL

Torsdag kveld er det folkemøte på Oseberg kulturhus, og arrangørene håper på masse folk og høy temperatur i salen.

Mye tyder på at de får akkurat det. For mens Statens vegvesen og et flertall av lokalpolitikerne forkaster Vestfjordforbindelsen, viser en en meningsmåling at folk på Nøtterøy og Tjøme vil ha nettopp den.

Det er Sentio som har utført meningsmålingen for Tønsbergs Blad.

53,6 prosent av de spurte på Tjøme og Nøtterøy ser på Vestfjordforbindelsen som det beste alternativet.

SE HELE OVERSIKTEN LENGER NED I SAKEN.

– Krystallklart.

Slik karakteriserer seniorrådgiver Arve Østgaard i Sentio Research Norge resultatet i meningsmålingen.

– I lokaliseringsdebatter er det ofte jevnere mellom alternativene. Her ser vi at ett alternativ har større oppslutning enn de andre til sammen, sier han.

Jubler

Mens enkelte politikere klør seg i hodet over at så mange som 54 prosent ønsker en løsning som de fleste politikerne nå ser bort fra, jubler Vestfjord-tilhengerne Unni Hanson og Ragnar Torgersen.

– Dette må politikerne ta hensyn til. Hvis ikke vil vi se store endringer ved neste kommunevalg, sier Ragnar Torgersen.

Verken han eller Unni Hanson er overrasket over det store flertallet som ønsker seg Vestfjordforbindelse.

Litt mer overrasket er Nøtterøy Aps gruppeleder Jon Sannes Andersen.

– Hva skal man si? Jeg skjønner at en Vestfjordforbindelse virker forlokkende. Men utredningen til vegvesenet viser at Vestfjordforbindelsen verken lar seg finansiere, eller løser de problemene man ønsker løst. Dessuten vil ikke Stokke ha noen Vestfjordforbindelse, sier Sannes Andersen.

Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang har forståelse for at folk ønsker seg en rask forbindelse til Borgeskogen og Torp. Men:

– Oppdraget er å få til en helhetlig transportløsning. Den skal være langsiktig, og sørge for samfunnssikkerheten. Vestfjordforbindelsen tar ikke hensyn til disse premissene.

– Ser du en kløft mellom politikere og befolkning i denne saken?

– Jeg oppforderer alle til å lese utredningen fra veivesenet. Den gir svar på de utfordringene vi har, sier Jonstang. Han påpeker at vi er tidlig i prosessen ennå.

– Er det et problem at folket vil ha den løsningen som er forkastet?

– Jeg har et klart inntrykk av at folk vil ha ny fastlandsforbindelse. Utredningen fra veivesenet gir svar på de utfordringene, sier han.

Jonstang har rett i at et flertall ønsker seg ny fastlandsforbindelse: Nærmere bestemt 90,3 prosent, i følge Sentios måling.

– Det er et viktig signal. Og så er det opp til oss å finne en veiløsning som kan godkjennes av regjeringen, sier Jonstang.

– I utakt

– Dette betyr at politikerne ikke er i takt med befolkningen. Vi kan komme i en situasjon der folket blir pådyttet en veiløsning de ikke vil ha, sier varaordfører Bjørn Kåre Sevik (Frp). Han minner om at Frp har programfestet Vestfjordforbindelse. Dessuten vil de ha folkeavstemning.

– Nå må politikerne høre på folket. En høring må jo bety nettopp det, sier Sevik.

Vil ha dialog

– Jeg har en sterk følelse av at det kommer til å bli mye folk, sier Richard Fossum, som er styreleder i Valhalla vel og med i arbeidsgruppa for Velforeningenes fellesråd på Nøtterøy.

Richard Fossum er møteleder på folkemøtet på Oseberg kulturhus i morgen, som arrangeres av velforeningene på Nøtterøy og i Tønsberg.

– Det viktigste er at vi får til en god dialog, og at folk i salen får slippe til. Jeg håper folk som sitter i salen får lyst til å si noe, sier Fossum.

Slik ble resultatet

VESTFJORDFORBINDELSEN - 54 PROSENT:

■ Ny vei fra Borgheim til Skjee med bru over Vestfjorden.
■ Fri fremføring av kollektivtrafikk.
■ Effektivt sykkelveinett med sykkelekspressvei i de mest folkerike områdene.
■ Restriktiv tiltakspakke, parkeringsrestriksjoner, bompenger, kollektivfelt på eksisterende kanalbru, stenge Nedre Langgate og Halfdan Wilhelmsens allé.

Prislapp: 1640 millioner.

Pluss: Bedrer tilgjengeligheten for dem som bor på Teie og sørover. Kan slå positivt ut for næringslivet på grunn av direkte veiforbindelse med E18.

Minus: Gir størst økning i CO2-utslipp, og minst reduksjon i NOx-utslipp. Gir klart mest nyskapt trafikk. Avlaster ikke bymiljø i særlig grad. Griper inn i store arealer med «urørt» natur. Mer støy for nærmiljøet.

KALDNES - KORTEN - 18 PROSENT:

Også kalt Ringveikonseptet.

■ Ringvei med ny Nøtterøy-forbindelse.
■ Fri fremføring av kollektivtrafikk.
■ Effektivt sykkelveinett med sykkelekspressvei i mest folkerike områder.
■ Restriktiv tiltakspakke, parkeringsrestriksjoner, bompenger, kollektivfelt på eksisterende kanalbru, stenge Nedre Langgate og Halfdan Wilhelmsens allé.

Prislapp med tunnel: 2300 mill.

Prislapp med bru: Ca. 1900 mill.

Pluss: Reduserer gjennomgangstrafikken på Teie og Tønsberg sentrum. Styrker Tønsberg som regionsenter. Vil bedre kollektiv- og sykkeltilbudet.

Minus: Rystelser på Middelalderbyen i anleggsperioden (hvis tunnel). Forringer naturtyper i strandsonen og fjorden i anleggsperioden. En bru kan bli visuelt dominerende.

SMØRBERG-ALTERNATIVET - 16 PROSENT:

■ Smørberg-alternativet er en variant av Ringveikonseptet, men med ilandføring av bru på Smørberg i stedet for på Korten.
■ Fordelen er at man unngår Ramsar-området og Slottfjellet.
■ Men Smørberg er mindre gunstig for Tønsberg sentrum, fordi ilandføring av trafikken ligger langt unna sentrum.
■ Smørberg-alternativet er ikke utredet og prissatt av Statens vegvesen i denne omgang.

PARALLELL KANALBRU - 8 PROSENT:

Også kalt Kollektiv- og sykkelkonseptet:

■ Tofelts kollektivbru parallelt med Kanalbrua. Fri kollektivframføring.
■ Økt bussfrekvens.
■ Effektivt og sammenhengende sykkelveinett.
■ Tiltakspakke med parkeringsrestriksjoner, bompenger, stengning av Nedre Langgate og Halfdan Wilhelmsens allé for gjennomkjøring. 

Prisanslag: 410 millioner.

Minus: Gir dårlig tilrettlegging av næringstransport

Pluss: Kommer godt ut når det gjelder utslipp.

Artikkeltags