Gir aldri opp

Aksjonsgruppen for vestfjordforbindelse vil stå på til siste slutt. Fra venstre Ragnar Torgersen, Unni Hanson, ingeniør Sten Hernes og Terje Olsen.

Aksjonsgruppen for vestfjordforbindelse vil stå på til siste slutt. Fra venstre Ragnar Torgersen, Unni Hanson, ingeniør Sten Hernes og Terje Olsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

TØNSBERG: Tilhengerne av ny nøtterøyforbindelse gir seg ikke. De mener at vei mot Stokke er akkurat det Tønsberg-regionen trenger

DEL

Statens vegvesen og det politiske flertallet i Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og i Vestfold fylkeskommune vil ikke ha den.

De mener vestfjordforbindelse, som en del av et planlagt helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen ikke vil løse fremtidige trafikkproblemer.

Ikke dyrere

Tilhengere av vestfjordforbindelsen er av en annen mening. Aksjonsgruppen er villig til å kjempe helt til mål for et alternativ med vei fra Nøtterøy til Stokke over Vestfjorden og med tilknytning til E18.

– Beregninger viser at denne løsningen lar seg gjennomføre for ca. 2,2 milliarder kroner, sier Terje Olsen i aksjonsgruppen for vestfjordforbindelsen.

Beregningene er utført av ingeniør Sten Hernes. De viser at tunnel ikke behøver å bli dyrere enn vei på bakken.

Avlastning

Statens vegvesen vil ikke an befale denne løsninger fordi den vil føre til såkalt «nyskapt trafikk». Dette er ikke Olsen enig i.

– Vestfjordforbindelsen vi ta mye av trafikken fra Nøtterøy mot byen og vil dessuten avlaste Semslinna. En slik forbindelse gir øyfolket lettere tilgang til flere arbeidsplasser, og den er gunstig for næringslivet på øyene, sier Olsen.

Løsningen som er anbefalt av Statens vegvesen inneholder ikke bare fastlandsforbindelse, men også løsninger for Hogsnesbakken, Teie og Presterødbakken, stengning av Nedre Langgate og kollektivtrafikk, sykkel og gange.

– Alt dette ligger inne også i vår pakke, sier Olsen.

Han mener at man kan finansiere med bomring og ikke bare bom på en eventuell bru over Vestfjorden.

Reserveløsning

I kveld vil politikerne i flere kommuner vedta nord-sørforbindelse etter veivesenets ringveikonsept.

– Det er vi klar over. Det går slik, men skulle det alternativet ikke bli realisert, kan man ha vestfjordalternativet å falle tilbake på, sier Unni Hanson (Frp).

Artikkeltags