Dermed er det igjen trygt å spise blåskjell i området fra Naverfjorden i Vestfold til Havsøysundet ved Arendal i Aust-Agder.

Resultatet fra undersøkelsene har vist nedgang i oljekomponenter i fisk og sjømat over tid. Den siste undersøkelsen viser bare spor av oljeforurensning i blåskjell fra det oljerammede området.

Undersøkelsen viser samtidig forhøyede verdier av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i blåskjell i avgrensede områder som ikke er påvirket av oljeutslippet. PAH kan være kreftfremkallende og skadelig for arveanlegget.

– Den som skal fiske eller fange sjømat til eget bruk må alltid sjekke om det er gitt kostholdsråd for det aktuelle området. Den som spiser selvplukkede skjell ofte, bør variere mellom plukkområder og gjerne velge plukkområder som ligger i åpne farvann, lyder det generelle rådet fra Mattilsynet. (©NTB)