Omtrent midt på langveggen på huset paret har bygget i Mariesvei på Tjøme, har det fått en knekk. Fra knekken og til enden av huset synker det over ti centimeter.

Når man går på gulvet merker man godt at det er nedoverbakke fra stua til kjøkkenet, og på badet har fugene sprukket opp på grunn av skjevhetene.

SE VIDEO! Trykk på bildet i toppen og se hva som skjedde da vi la klinkekuler på stuegulvet!

Fjell og leire

Problemet er at huset er bygget delvis på fjell og delvis på kvikkleire, og har sunket ned i leira på den ene siden.

LES OGSÅ: – Synd om det skulle bli et nytt Jarlsø

Roar og Birgitte fikk det første tegnet på at ikke alt var som det skulle da de bygde en terrasse den første sommeren de bodde i huset, i 2007.

– Vi har ti tommeltotter begge to, så vi var veldig nøye på å måle at terrassen var i vater hele veien. Men likevel, når vi gikk litt unna, så den helt skeiv ut. Vi lurte på hvordan i all verden vi hadde fått til det, sier Birgitte.

De mistenkte etter hvert at hele huset kunne være ute av vater, og da snekkeren fra Lillesandhus, som bygde huset, kom på ettårsbefaring, så han med en gang at huset var skjevt.

Huset har fortsatt å sige også etter dette, og blant annet ført til at fugene på badet i førsteetasje sprekker opp og dusjen ikke kan brukes fordi fallet ikke lenger går ned til sluket.

Disputt om regningen

Det ble raskt klart at huset måtte rives, og ferdigattesten ble trukket tilbake av Tjøme kommune. Hvem som hadde ansvaret for feilen, var ikke like opplagt.

I to rettsrunder har Lillesandhus ment at de ikke hadde ansvaret for at kvikkleireproblemet ikke ble oppdaget. Karlsen og Christensen leide nemlig inn firmaer utenfor Lillesandhus til å grave og støpe grunnmuren.

LES OGSÅ: Dette huset er en kopi

Men Lillesandhus var ansvarlig søker for prosjektet, og retten mener firmaet derfor burde sørget for at også grunnarbeidene ble belagt med ansvar. Det hadde Lillesandhus også skrevet under på at var i orden i søknaden, uten at det stemte.

– I begynnelsen fikk vi beskjed om at vi var kravstore, at vi bare kunne bo her, og hvis vi ikke var fornøyd, kunne vi selge huset på det åpne markedet. Da hadde vi planer om å stifte familie, og alle pengene våre var investert i noe som var null verdt. Det var ikke noe særlig, sier Birgitte.

I retten ble Gravefirmaet Bård Marthinsen og Lillesandhus dømt til å betale erstatning på drøyt 2,7 millioner kroner til paret, pluss saksomkostninger på cirka en halv million.

Gravefirmaet var kun med i første rettsrunde, og godtok dommen det fikk der.

Bygger neste år

– Det har vært en forferdelig lang prosess, med mange søvnløse netter. Alle kan gjøre feil, men det som har vært slitsomt for oss, er at ingen ville stå for det de har gjort, sier paret.

De skal bygge et nytt hus på den samme tomta, men denne gangen skal det festes med stålpæler til fjellet, som ligger omtrent seks meter under bakken på den ene enden av huset.

LES OGSÅ: Mener politiker kopierte hus

– Det gleder vi oss til. Å få satt opp et skikkelig hus og bygget en hage.

De har allerede fått utbetalt erstatningen fra Gjensidige, som er forsikringsselskapet til firmaet som gjorde gravearbeidet, og de regner med å starte byggingen av nytt hus neste år.

– Mer omsorg

Paret ble representert av advokat Petter Albrektsen. Han mener husleverandører må vise mer omsorg for kundene sine.

– Hvis en husleverandør påtar seg å stå som ansvarlig søker, følger det en del forpliktelser med. De er Lillesandhus dømt for å ha brutt. I tillegg har husleverandører en veiledningsplikt overfor kundene. Dommen viser at de må ha mer omsorg og lojalitet overfor kundene sine, sier han.

– Kan bli dyrere å bygge

Advokaten til Lillesandhus mener dommen kan føre til en økning i prisen på husbygging.

– Det blir vurdert å anke, men det er overlatt til et annet kontor, sier Ingar Håland.

Han sier Lillesandhus har fått ansvar som om det var totalentreprenør for huset til Karlsen og Christensen, uten at firmaet var det.

– Lillesandhus hadde ansvar for huset over grunnmuren, mens problemet var i grunnen, sier han. Firmaet hadde også ansvaret for byggesøknadene.

– De færreste byggmestre er nok klar over hvilket ansvar de får hvis de tar på seg søkeransvaret. Lærdommen etter denne dommen er at de må ta den risikoen i betraktning når de beregner prisen. Det kan bety dyrere hus, sier Håland.

FLERE SAKER PÅ TB.NO
Gris på rømmen
Politikerne vil ha strammere skjenkeregler
Skilt falt ned i tunnel