Har du tips? Kontakt oss:
Kristin Monstad Lund
Jon Cato Landsverk

De samme Frp-politikerne kjempet gjennom at Solum fikk bygge 400 leiligheter på øyperlen, hele 130 flere enn vedtatt i kommuneplanen.

I løpet av flere år med saksbehandling var det ingen politikere som hadde så tett kontakt med utbygger Solum som daværende ordfører Olsen og mangeårig leder av bygningsrådet og dagens varaordfører, Bent Moldvær.

I dag vil verken Per Arne Olsen, Bent Moldvær eller Jarlsø eiendom svare oppklarende på spørsmål om hvorfor de to politikerne bor i reserverte leiligheter som aldri har vært ute i det åpne markedet. Utbygger reserverte 8 av i alt 116 leiligheter i første byggetrinn i det svært populære boligprosjektet, der folk sto i kø for å få velge først.

■ Tross gjentatte oppfordringer har Per Arne Olsen ikke svart på flere av Tønsbergs Blads spørsmål.

■ Bent Moldvær har gjentatte ganger siden midten av mars lovet Tønsbergs Blad dokumentasjon på at leiligheten han nå bor i var oppgitt på åpne prislister. Men i juni fikk vi beskjed om at boligpermen var forsvunnet og dokumentasjonen borte.

LES MER: Les hele intervjuet med Bent Moldvær. (Åpnes som Word-dokument.)

■ Daglig leder Inger Solum i Jarlsø eiendom nekter svare på hvem de holdt av de to leilighetene til.

«Vi hadde en del forhåndsinteressenter og reserverte derfor en del leiligheter på utbygger. Da banken valgte å starte salget med loddtrekning var det noen som trakk seg. Det er riktig at Olsen og Moldvær etterhvert valgte blant disse leilighetene. På hvilket tidspunkt må du spørre disse kjøperne om,» skriver Inger Solum i en e-post 5. mai.

I den skriver hun også:

«Dette var ordinære salg som ble tatt hånd om av DnB Nor.»

Dagen etter, 6. mai, sender hun en annen versjon på e-post. Salgene var ikke helt ordinære likevel.

«Prisene på «utbyggerleilighetene» har visstnok ikke vært ute i markedet, kun på bankens prisliste. Utover dette har vi ingen flere kommentarer.»

LES MER: Les e-postene mellom Jarlsø Eiendom og Tønsbergs Blad. (Åpnes som Word-dokument.)

Ikke på prislisten

Men heller ikke dette er korrekt. Ifølge DnB NOR Eiendom eksisterte det aldri noen prislister i banken over akkurat disse leilighetene. Først da utbygger ba bankens eiendomsavdeling om å ordne det formelle salget til Olsen og Moldvær, fikk de vite avtalt pris.

DnB NOR Eiendom understreker også at de aldri har hatt noe med salget av disse leilighetene å gjøre.

«Dette var et oppgjørsoppdrag, det vil si at en eiendomsmegler gjennomfører eiendomshandler der partene har funnet hverandre på forhånd uten bistand fra megler,» skriver Jahn H. Jahnsen, som er regionsjef Østafjells i DnB NOR Eiendom i en epost til Tønsbergs Blad.

«DnB NOR Eiendom hadde hele prosjektet til salgs med unntak av et visst antall leiligheter som utbygger Jarlsø Eiendom AS håndterte selv,» fortsetter Jahnsen.

To av disse gikk altså til Per Arne Olsen og Bent Moldvær.

Han legger til at banken kun gjennomførte selve overdragelsen med kjøpekontrakt, skjøte og oppgjør.

– Etter instruks fra selger, understreker imidlertid Jahnsen i eposten.

14. februar 2007: Jahn H. Jahnsen og flere av DnB Nors meglere smiler bredt i nye Jarlsø-skjorter.

Det summer spent i bankettsalen på Klubben. Etter to års politisk kamp for å la utbygger bygge 400 boliger, hele 130 flere enn tillatt i kommuneplanen, er det endelig klart for å legge første byggetrinn ut for salg.

Kampen om antall boliger på Jarlsø har stått mellom partiene som ikke vil bygge flere boliger enn det som er tillatt, og de som vil la Jarlsø eiendom bygge 130 ekstra boliger og dermed bryte bestemmelsene i kommuneplanen. Frp, med Per Arne Olsen og Bent Moldvær i spissen, har fra dag én kjempet for sistnevnte.

Forhåndsinteressen for boligene har vært enorm, og utbygger trenger ikke annonsere salgsstart. 300 interesserte er invitert til salgsmøte på Klubben denne kvelden. 100 melder seg på politiets loddtrekning for å kjempe om å få velge først blant de 116 leilighetene.

Åtte av leilighetene er imidlertid ikke en del av loddtrekningen. På prislisten som deles ut, legger mange merke til at det står «utbygger» og ingen pris på leilighetene (se faksimile). Det er i to av disse leilighetene stortingsrepresentant og tidligere ordfører Per Arne Olsen og mangeårig leder i bygningsrådet, Bent Moldvær, bor i dag.

Jarlsø eiendom ved daglig leder Inger Solum vil ikke svare på om det var Olsen og Moldvær de hadde i tankene da selskapet reserverte disse leilighetene før salgsstart i begynnelsen av 2007.

– Det var 8-10 leiligheter reservert på utbygger, hvorav noen til konkrete personer som senere trakk seg, og andre holdt av mer tilfeldig. Vi kan ikke uttale oss om enkeltleiligheter og hvilke personer som trakk seg fra hva, skriver Solum i en e-post 4. juni. Hvorfor hun ikke kan uttale seg om dette, får vi ikke svar på.

Svarer ikke på spørsmål

Per Arne Olsen sier han først i oktober 2008 – drøyt halvannet år etter salgsstart – valgte den attraktive endeleiligheten. Olsen svarer ikke på våre konkrete spørsmål, men sendte denne meldingen på sms 17. mars:

«La meg først si at jeg avventer disse såkalte kildene stå frem og belegge påstandene. Du kan sitere meg på følgende: Forfølgelsen av meg i TB fortsetter (...). Med henhold til Jarlsø har vi vurdert flere leiligheter. I oktober (2008) meddelte vi interesse for den leiligheten vi senere kjøpte. I slutten av oktober fikk jeg beskjed om at jeg måtte gjennom en større hjerteoperasjon. Etter måneder på sykehus og ytterligere måneder med rekonvalesens skrev vi kontrakt på kjøp av leilighet.»

Ikke i kjøpemodus

Bent Moldvær forteller at han hadde vært på leilighetsjakt i flere år før Jarlsø ble lagt ut for salg i 2007, men på dette tidspunktet var han etter eget utsagn ikke i «kjøpemodus».

Han sier i tillegg at han holdt seg unna i frykt for å komme i en habilitetskonflikt. Som leder av UBA, utvalg for bygge- og arealsaker, var han sentral under hele saksbehandlingen, også etter at første byggetrinn ble lagt ut for salg.

Likevel valgte han å slå til på en leilighet utbygger hadde holdt unna markedet.

Moldvær og ordfører Olsen hadde flere møter med utbygger Tore W. Solum underveis i saksbehandlingen. Senest i desember 2006, to måneder før salgsstart, sto det siste slaget om 270 eller 400 boliger.

Først på vårparten 2009 sier Moldvær han begynte å snuse på Jarlsø-leilighetene. Da var det svært få leiligheter igjen i det populære prosjektet, men Moldvær hadde likevel is i magen og ventet til over sommeren før han skrev kontrakt.

– Jeg hadde aldri tort å gå inn i en reservasjon så lenge jeg ikke visste hva jeg fikk for huset, sier Moldvær, og peker på at han ikke fikk skikkelig takst på huset før august 2009.

På spørsmål om han var klar over at han kjøpte en leilighet som utbygger Solum hadde reservert, svarer Moldvær svært springende.

Endeleilighet i første etasje

Olsen eier en 160 kvadramteter stor endeleilighet i første etasje med flott sjøutsikt. For denne betalte han ifølge eiendomsregistret 4.850.000 kroner. Det vil si en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 30.124 kroner. Olsen har to garasjeplasser.

– Listepris ifølge Jarlsø eiendom, skriver Olsen i en melding 17. mars. Bent Moldvær betalte nøyaktig 30.000 per kvadratmeter for sin 115 kvadratmeter store leilighet i andre etasje i samme oppgang som Olsen. Ifølge eiendomsregistret var prisen 3.450.000 kroner.

– Jeg tror ikke jeg har gjort noe dårlig kjøp, men heller ikke noe godt kjøp. Hvis du sammenligner med andre leiligheter på samme størrelse, ser du at jeg ikke har fått den billigste, sier Bent Moldvær.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på hele første byggetrinn med 116 leiligheter var om lag 36.800 kroner (se faktaramme). DnB NOR Eiendom kjente ikke til pris eller andre betingelser på utbyggers reserverte leiligheter før Jarlsø eiendom ba banken ordne oppgjøret.

– Vi fikk alle de opplysninger vi trengte for å kunne gjennomføre overdragelsene samtidig. Det vil si hvilke eiendommer overdragelsene omfattet, kjøpernes navn og øvrige personopplysninger, avtalt kjøpesum og oppgjørstidspunkt og så videre, sier regionsjef Jahn H. Jahnsen.

Ble informert

Onsdag informerte vi Olsen og Moldvær om at saken skulle på trykk og at fokus er at de kjøpte direkte av utbygger. Begge fikk mulighet til å komme med nytt tilsvar.

Moldvær har ikke svart. Olsen sendte sms i går der han kommenterte pris:

«Forøvrig har jeg sjekket hva diverse naboer har betalt for sine leiligheter, og det er samsvar med hva vi har betalt, men det regner jeg med også dere har gjort.»

Det faktum at han har kjøpt leilighet direkte av utbygger, velger Per Arne Olsen ikke å kommentere.