Forbud siden 1956

Av

TJØME: Enkelte steder i Tjøme kommune har det vært forbud mot bygging av hytter helt siden 1956.

DEL

Få TB+ og eAvis i 5 uker for bare 5 kr!

Den gang ble det nedsatt en komité, strandkomiteen, som skulle utrede spørsmålet om hytteforbud.

Det endte med at det ble innført forbud mot bygging av hytter på enkelte gårds- og bruksnummer. Dette var starten på det som etter hvert har blitt et meget restriktivt forbud både på Tjøme og i mange andre kommuner langs kysten.

I 1962 ble hytteforbudet på Tjøme utvidet. Da ble det vedtatt et generelt forbud for hele kommunen. I 1977 kom dette inn som et punkt i kommuneplanen.

Artikkeltags