• I fjor fikk hver tredje elev ved Vear skole i Stokke innvilget permisjon for å dra på ferie i skoletida.
  • På Borgheim ungdomsskole på Nøtterøy fikk hver fjerde elev feriefri.

Sydenferier i skoletida er blitt et så stort problem både på Nøtterøy, i Stokke og i Tønsberg at skolenes øverste ansvarlige nå tar et skikkelig oppgjør med foreldres holdninger.

I dag er det lite skolen kan gjøre for å hindre at elvene blir tatt ut av skolen, men nå vurderer rektorene på Nøtterøy om feriene skal føres som fravær.

– Vi skal se på om vi bør poengtere at foreldrene får ta barna ut av skolen, men at det ikke blir gyldig permisjon, sier rektor Steinar Strand Jensen på Borgheim ungdomsskole.

I dag er reglene slik at dersom eleven får innvilget søknaden, blir det sett på som gyldig permisjon. Det betyr at enkelte kan være borte fra skolen i to uker hvert år uten å få fravær.

Del

– Dårlige signaler

Nøtterøyskolenes toppsjef, kommunaldirektør Christian Thaulow, er kritisk til foreldrenes holdninger.

– Utviklingen har ført til at det for mange er lettvint å bare ta barn ut av skolen. Foreldrene signaliserer at det ikke er så farlig med skolen, og det er en uheldig holdning, fastslår Thaulow.

– Det blir ofte satt søkelys på skolen og at barn lærer for lite. Uavhengig om det er riktig eller galt, er det i alle fall viktig at alle følger skoleplikten og at alle bidrar til at skolens status høynes. Det kan ikke bare være lærernes ansvar å gi norsk skole høyere status. Dette er også foreldrenes ansvar, fortsetter Thaulow, som er sjefen for øyas rektorer.

Før skolestart sa direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet at rektorer oftere bør nekte elever å dra på ferie i skoletiden.

– Jeg følger langt på vei Skarheim, men noen ganger kan det være nødvendig å ta individuelle hensyn, sier Thaulow.

Hver fjerde fikk fri

Steinar Strand Jensen, rektor ved Borgheim ungdomsskole, ga i fjor 116 av 460 elever feriefri.

– Mange tar ut ungdommene for å forlenge ferien eller legger inn søknader i de billige periodene. Ofte er det de samme hvert år, sier rektoren, som har et inntrykk av at trenden er økende.

– Alle får fri, med mindre det er eksamenstid, men vi sender et svarbrev der vi påpeker at de foresatte har ansvaret for at barna får den nødvendige undervisningen.

Formelt sett skal de foresatte søke rektor om permisjon, men få tar søkerprosessen på alvor.

– Det har hendt at jeg får en søknad mandag der det står at familien skal reise på fredag. Da er jo billetter og alt bestilt, hva skal jeg gjøre, spør han.

Vil ha barna på skolen

– Når ungene blir tatt ut av undervisningen, kan det skape problemer både for barnet og for klassen, sier rektor Inga Marie Faleide ved Vear skole i Stokke.

I 2009 innvilget skolen 118 permisjoner til elever som skulle på ferie med foresatte i skoletida. Med totalt 351 elever fra 1. til 10. skoletrinn, betyr det at en av tre blir tatt ut av undervisningen i løpet av skoleåret.

Derfor har rektor sendt ut et brev til alle foresatte der hun understreker at det er de foresattes ansvar å lære opp barnet sitt i permisjonstiden.

– Det er ikke alltid opplæringsansvaret blir fulgt opp på en god nok måte, sier Faleide.

Hun sier at hun vil ha fokus på det viktige nærværet.

– Vi kan tilby 38 uker med god undervisning, klassetilhørighet og flott utvikling for barn. Det bør de ikke gå glipp av.

Ses på i Tønsberg

Oppvekstsjef i Tønsberg kommune, Erik Relander Tømte, sier mange Tønsberg-rektorer opplever at foreldrene tar lett på fravær fra undervisningen.

– Fraværsproblematikken skal behandles i rektormøtet neste uke og vil bli behandlet politisk i slutten av oktober, sier han.