(Sandefjords Blad)

Juridisk rådgiver Sara Holthe Jaklin i Forbrukerombudet, jobber med markedsføring rettet mot barn og unge som et av sine spesialfelt.
Hun forsikrer om at klovnens entré i barnehagen, ikke er et brudd på markedsføringsloven.

– Per i dag finnes det ikke et konkret forbud mot reklame og markedsføring i barnehager, fastslår hun.

Hun forteller at Forbrukerombudet kan ta opp saker om reklame i barnehagen, men da må det være en næringsdrivende i den andre enden som man kan be om å stanse markedsføringen.

- Så siden det er de ansatte i barnehagen, og ikke McDonalds selv, som har plassert klovnen der i markedsføringsøyemed vil vi ikke kunne gripe inn etter markedsføringsloven.

Forbud i skolen

Det jobber Forbrukerombudet med å få en endring på. I forbindelse med utarbeidelsen av ny barnehagelov, har de tatt til orde for et totalforbud i barnehagen.

– Det eksisterer allerede et forbud i skolene. At det ikke finnes noe tilsvarende i barnehagene, er et paradoks. Barn har store vanskeligheter med å skille hva som er reklame fra hva som ikke er det. Det er en sårbar forbrukergruppe med spesielle behov for beskyttelse mot reklame, påpeker Jaklin.
Hun karakteriserer likevel klovnebesøket i Trudvang barnehage som et mindre alvorlig tilfelle.

– Vi har sett langt verre eksempler enn dette. Tilfeller der næringsdrivende går inn for og lykkes med å få inn reklame, er for eksempel langt mer alvorlige enn denne glippen. Noe av grunnen til at vi ønsker et forbud i barnehagene, er for å øke bevisstheten blant barnehageeiere og ansatte, forklarer hun.

Under utarbeidelse

Den nye barnehageloven hadde høringsfrist før sommeren. Arbeidet med den pågår ennå i kunnskapsdepartementet.

– Vi håper så klart at kunnskapsdepartementet tar tak i forslaget vårt. Vi har ingen mulighet til å innføre det selv. Det må igjennom den vanlige lovgivningsprosessen, påpeker Jaklin.