Los fryktet for livet

Redningsskøyta «Horn Flyer» blir brukt til å frakte loser i Ytre Oslofjord som følge av arbeidstidskonflikten mellom Kystverket og losbåtførerne. Den har vært involvert i flere nestenulykker.

Redningsskøyta «Horn Flyer» blir brukt til å frakte loser i Ytre Oslofjord som følge av arbeidstidskonflikten mellom Kystverket og losbåtførerne. Den har vært involvert i flere nestenulykker. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

HVASSER: En los holdt på å bli klemt mellom redningsskøyta «Horn Flyer» og et skip under bording i dårlig vær i Ytre Oslofjord. Han fryktet for livet sitt.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Dette er en av fire nestenulykker i forbindelse med losavviklingen de siste to månedene. En avvikling der Kystverket som følge av en arbeidstidskonflikt med losbåtførerne, leier inn båter fra Redningsselskapet for å få trafikken unna.Alle episodene har skjedd på Østfold-siden av fjorden. Tre med innleid redningsskøyte og en med en av Kystverkets egne losbåter.

LES OGSÅ: Mange flere skip fikk seile uten los

Holdt for livet

Tønsbergs Blad har snakket med losen som var involvert i to av nestenulykkene. Han ønsker ikke å stå fram med navn, men legger ikke skjul på at han er preget etter det han har opplevd.

Han har følgende beskrivelse av episodene som skjedde med få timers mellomrom. Begge med redningsskøyta «Horn Flyer» involvert:

17. januar kl. 22.30:

– Vi skulle borde et tankskip på vei inn til Fredrikstad. Det er 150 meter langt. Det var forholdsvis bra vær og rolig sjø. Mens jeg står på plattformen og forbereder meg på å borde skipet, blir «Horn Flyer» tatt av en brottsjø. Jeg mister balansen på den smale plattformen, som ikke er egnet til bruk i forbindelse med losoppdrag. Heldigvis holder jeg i rekkverket. En kort periode blir jeg hengende etter armene. Dersom jeg ikke allerede hadde holdt meg fast med begge hendene, ville blitt kastet på havet. Og alle kan jo tenke konsekvensene av det, forteller losen.

LOSOLDERMANNEN: – Én nestenulykke er én for mye

18. januar kl. 01.30:

Den samme losen tar det samme skipet ut fra Fredrikstad igjen noen timer senere på natta. Bølgene er blitt større i Ytre Oslofjord i løpet av den korte tiden som er gått siden skipet gikk inn. I forbindelse med bordingen får «Horn Flyer» igjen problemer.

Mens losen, ifølge ham selv, er i leideren, blir skøyta tatt av en bølge og jaget fremover langs skutesida på tankskipet. Losen forteller at han ble dyttet i ryggen av taket på broutspringet på båten.

– Hadde den jaget en meter lenger fremme, kunne jeg blitt klemt mellom redningsskøyta og skipet. I beste fall hadde jeg blitt alvorlig kvestet. Sannsynligheten er stor for at det ville endt med tap av liv, sier den erfarne losen til Tønsbergs Blad.

Han forteller at man på bakgrunn av hans rapporter om nestenulykkene, bygde om «Horn Flyer» ved å fjerne den nevnte plattformen.

– Likevel har det vært nok en nestenulykke med «Horn Flyer». Dette bare viser at denne båten ikke er konstruert til å kunne brukes i losoppdrag. Jeg nekter å utføre flere oppdrag med denne båten. Jeg håper ledelsen i Kystverket skjønner alvoret i situasjonen før det skjer en alvorlig ulykke med tap av menneskeliv, sier han.

LES OGSÅ: Supertanker uten los ved Ringshaug

Liv kan gå tapt

Leder i Losbåtførernes Forbund, Narve Leonhardsen, er bekymret.

Han liker ikke utviklingen langs kysten der Kystverket leier inn stadig mer ekstern hjelp for å få avviklet lostrafikken.

– Det går greit når været er fint og det er nesten flatt hav. Men det er det langt ifra bestandig. Verken i Ytre Oslofjord eller langs norskekysten for øvrig. Når det er dårlig vær og skip skal bordes med mannskap som er utrent for slike situasjoner og med uegnet redskap, er faren mye større for at det kan skje ulykker enn om dette blir utført av faste mannskaper. Og da handler det om ulykker som kan gi alvorlige personskader. I verste fall kan liv gå tapt, sier Narve Leonhardsen til Tønsbergs Blad.

LES OGSÅ: – Nå er det nærmest vill vest i Oslofjorden

Leonhardsen får støtte av Jan Magne Fosse, som er leder for Norsk Losforbund. Heller ikke han er komfortabel med situasjonen.

– Det er helt klart at risikoen for ulykker er mye større når det blir brukt båter og mannskap som ikke er egnet og trenet for dette formålet, sier Fosse.

Artikkeltags