Mannens 54 år gamle enke ble mandag ettermiddag løslatt fra isolert varetekt, der hun siden 15. januar har sittet fengslet, siktet for å ha drept sin kreftsyke mann med en overdose heroin.

– Det er merkelig at enken ble varetektsfengslet, synes styreleder Levi Fragell i foreningen Retten til en rettferdig død.

Forferdelig

– Dette må være helt forferdelig for henne, sier Fragell, som så langt han kjenner saken synes den høres ut som et barmhjertighetsdrap på en dødssyk, lidende mann.

Fragells hovedmotstander i dødshjelpdebatten er overlege Stein Husebø i Bergen. Han sier det slik:

– Jeg forstår at det finnes pasienter som ikke ønsker å leve lenger. På den andre siden, jeg ønsker ikke et samfunn som godtar det, der det blir legalt å ta liv selv om man har plager. Jeg jobber for den andre siden, der vi satser alt på lindring. Det finnes mange måter å lindre på. Når drapet skjer i den private sfæren, blir det nødvendigvis en personlig tragedie. Slik jeg kjenner denne saken, er det tilfelle også her, sier Stein Husebø.

Ny debatt

Dermed er en ny nasjonal debatt om aktiv dødshjelp i startgropen. Det skjer etter at Tønsbergs Blad i dag skrev saken fra Horten.

Det var i fjor høst den 62 år gamle mannen ble funnet død med en sprøyte heroin ved siden av seg. Politiet trodde da at mannen hadde satt overdose på seg selv. Han ble ikke obdusert.

I begynnelsen av januar skal en venninne av enken ha meldt seg for politiet og fortalt dem at enken hadde bekjent overfor henne å ha satt den dødelige sprøyten.

I politiavhør har enken erkjent dette, men hun har hele tiden nektet straffskyld.

Politiadvokat Lise Dalhaug Øhrling ved politiet i Horten opplyser at påtalemyndigheten nærmer seg en tiltale som lyder på drap begått med vedkommendes samtykke. Det åpner for å fravike minstestraffen på seks år, og gir påtalemyndigheten mulighet til også å gå inn for en annen straff enn soning i fengsel.

Oregon-modellen

Siden mannen led av kreft, har foreningen Retten til en rettferdig død engasjert seg i saken med et prinsipielt forsvar for enken.

Styreleder Levi Fragell synes denne saken kan se ut som et klassisk tilfelle av barmhjertighetsdrap.

– Men kan det ikke bære galt av sted hvis vi som privatpersoner kan ordne aktiv dødshjelp, og holde samfunnet utenfor?

– Man må uansett forsikre seg om at det er døden som er vedkommendes oppriktige ønske. Det er ikke spesielt moralsk å sette skille mellom den private og den offentlige sfæren i slike saker, sier Fragell.

Foreningen han leder går inn for den såkalte Oregon-modellen, der personen med dødsønske selv må foreta den siste, avgjørende handlingen som utløser det dødelige medikamentet.

Skiller ikke

– I Norge skiller ikke loven på om man rekker giftbegeret til personen med dødsønske, eller om man setter sprøyten aktivt, sier overlege Stein Husebø ved Verdighetsenteret, Bergen Røde Kors sykehjem.

Han mener at denne saken er så spesiell at den ikke gir grunnlag for generell debatt om temaet dødshjelp. Generelt mener Husebø at samfunnet ikke skal spare noen ressurser på å lindre smerten som mennesker med lidelser har.