– Sist torsdag fikk jeg telefon fra en ambulansesjåfør som fortalte at det sto flere dyr omtrent ute i veibanen ved Tassebekk, forteller Bråten. Han rykket ut og skremte fire dyr til skogs.

Herremåltid

Mye snø fører til at både elg og rådyr nå trekker mot mer framkommelig grunn.

Problemet har vært ekstra stort de siste tre ukene. I tillegg til at det er enklere for elgen å bevege seg ved veien, er det jo også et solid matfat her, med mye furuskudd, rogn, selje og bjørk. Krydret med veisalt blir det rene pepperbiffen, sier Bråten.

Han er fallviltjeger i viltnemnda i Stokke og har i det siste blitt oppringt en håndfull ganger for å hanskes med elgtilstedeværelse på europaveien. Som regel er det politiet som er på tråden etter å ha fått tips fra bilister.

Skremmeskudd

– Jeg skremmer dyrene ved å skyte i bakken, men jeg har opplevd at de er tilbake et kvarter senere, så jeg må bare henstille til folk om å kjøre forsiktig og både se på veien og holde et øye på terrenget omkring, sier han.

Én til to ganger i året er han ute og henter påkjørt elg langs E18 i Stokke.

– Det verste jeg kan tenke meg er å komme hit og finne en elg som ligger og sparker inni en bil.

Obs! Obs!

På oppfordring fra viltnemnda har Statens vegvesen de siste ukene fjernet vegetasjon for å gjøre det elgrike området i Stokke mer oversiktlig. De har også satt opp «stor elgfare»-skilt.

– Bilistene må være veldig vare nå, sier Reidar Jørgensen, overingeniør i veivesenet.
Bare på en liten del av E18 er det viltgjerder, men Jørgensen forsikrer at det vil bli bedre når den nye veien står ferdig om noen år.

– Da vil det bli viltgjerder langs hele E18.