Tønsberg kommunes kontrollutvalg har enstemmig vedtatt en uttalelse som skal legges ved granskningsrapporten KPMG har skrevet om ungbosaken og sendes til bystyret.

LES OGSÅ: Ungbo-rapporten: Ingen gjorde noe galt

Les hele rapporten her

I uttalelsen heter det at politikere og andre som hadde nær tilknytning til styret og denne saken, av prinsipp burde vært tilbakeholde med å være delaktige i kjøp og salg som kunne innebære risiko for kritikk.
 
Kontrollutvalget mener at de impliserte kjøperne ikke har begått direkte feil, men ikke ”utvist behørig etisk skjønn i sine verv” i denne saken.

De fire leilighetskjøperne er tidligere ordfører og kommunens representant i boligbyggelaget Per Arne Olsen (Frp), hans tvillingbror Pål Wilhelm Olsen (H), Ap-politiker Rolf Storm-Solberg og Ap-veteran Leif Goldengs sønn.

LES OGSÅ: Ungbo-saken: Her er bakgrunnsmaterialet

Per Arne Olsen svarer følgende på kritikken:

– Jeg registrerer at dette vedtaket er gjort av det samme kontrollutvalget som laget mandatet til granskningsrapporten. KPMG har svart på mandatet, og i rapporten er jeg fullstendig frifunnet på alle punkter. At kontrollutvalget likevel velger å mene noe annet, må jeg bare leve med.

LES OGSÅ: – Full frifinnelse

I vedtaket kritiserer utvalget også kommunens ledelse og styret i boligbyggelaget for ikke å ha fulgt opp intensjonene i vedtak i formannskapet og bystyret i 1999 om bygging av etablererleiligheter i St. Olav borettslag.

Utvalget mener at det er slurvet med videreføringen av en avtale mellom kommunen og boligbyggelaget om etablererleilighetene. Det ble laget en foreløpig avtale om leilighetene i 2000, og meningen var at det skulle lages en ny avtale basert på denne. Det ble ikke gjort før i 2005, etter at tildelingen av leilighetene var gjennomført, og dette mener kontrollutvalget var altfor sent.

Kontrollutvalget kritiserer dermed også Per Arne Olsen for sin jobb som kommunens representant i boligbyggelagets styre.

HER ER EN OVERSIKT: Alle artiklene om ungbosaken

Les mer i Tønsbergs Blads papirversjon tirsdag.