Rådmannen i Tønsberg kommune foreslår nye skolegrenser på bakgrunn av rapporten «Veivalg for fremtiden», Skolestrukturutredning 2010. Trang kommuneøkonomi og fulle skoler tvinger barn bort fra «nærskoleprinsippet».

– Vi ble så overrasket da vi hørte forslaget, forteller Cathrine og Kjell Johan Abrahamsen.

LES UTREDNINGEN: «Veivalg for fremtiden»

Del på Facebook

Flyttet for å sikre skolen

Paret flyttet fra Råel til Ulvikveien sommeren 2009. Den viktigste grunnen var ifølge Cathrine og Kjell Johan hensynet til en god og trygg skolevei for deres tre barn.

– Vi bygde først nytt hus på Råel, men skjønte fort at det kom til å bli tull med skolegrenser der.

Omtrent 700 meter fra Husvik skole bor Cathrine og Kjell Johan med sine tre barn Marius (7), Milla Clara (2) og Max Johan (1) i sitt nye hus.

De bor faktisk så nær skolen at de kan se den fra kjøkkenvinduet.

Marius går allerede i annen klasse ved Husvik skole, men Milla Clara og Max Johan kan måtte gå på Presterød skole.

Da blir skoleveien 1,7 kilometer lang, og den går langs den trafikkerte Ulvikveien.

Den såkalte «søskengarantien» innebærer at Marius vil sikre plass til sine småsøsken, men kun hvis det er ledig plass ved skolen.

– Vi er selvsagt kjent med «søskengarantien», men garantien er ingen garanti.

Vurderer å flytte igjen

Cathrine og Kjell Johan fortviler over de foreslåtte nye skolegrensene. De har sendt en høringsuttalelse på vegne av alle beboere på vestsiden av Ulvikveien. For ifølge paret er skoleveien fra deres hus til Presterød skole livsfarlig.

– Vi har prøvd å få arbeidsgruppen på befaring slik at de kan se hvor farlig skoleveien da blir. Jeg er opptatt av at barna skal gå til skolen, vi blir jo oppfordret til det. Vi må kjøre barna våre til skolen hvis disse grensene blir vedtatt, forteller Cathrine.

– Hvis grensene blir vedtatt, vurderer vi å flytte, avslutter hun.

Torsdag skal forslaget behandles av utvalg for barn og unge.

– Vi setter vår lit til de folkevalgte, sier hun.

Helt nødvendig

Forslag til nye opptaksområder for Husvik skole er basert på behovet for å fordele elevene i Søndre Slagen slik at kommunen skal unngå å måtte bygge ut Husvik skole i nær framtid. Tønsberg-rådmannen mener det ikke er rom for dette.

Erik Relander Tømte, enhetsleder i Fagenhet oppvekst i Tønsberg kommune, forteller at mens kapasiteten på Husvik snart er sprengt, har Sandeåsen skole mulighet for å ta imot 150 elever.

– I Tønsberg kommune foregår det fortløpende en vurdering av trafikkfarlige skoleveier. Strekningen mot Presterød er så langt jeg kjenner til foreløpig ikke vurdert i den kategorien som trenger snarlige tiltak. Dette må imidlertid vurderes på nytt hvis det blir endringer i opptaksområdet til Husvik og Presterød skoler, forteller Relander Tømte.

Han forklarer videre hvorfor nye skolegrener er nødvendig:

– Vi må spare inn gjennom strukturelle grep. Hvis vi ikke gjør dette, vil vi risikere at Husvik skole blir full og at de som bor sør for Husvik ikke får plass der, sier Relander Tømte.

Han legger til at søsken vil bli prioritert så langt det lar seg gjøre. Saken skal opp i bystyret 8. desember.

 Bli tilhenger av Tønsbergs Blad på Facebook: