Etter at det fine, røde støvet hadde lagt seg, og et monster hadde ryddet den sprengte steinen, var tiden inne for de store ord – og en dram – da gjennomslagssalven ble sprengt onsdag kveld.

Statssekretær Lars Erik Bartnes trykket på knappen som utløste den voldsomme salven som skapte gjennomtrekk i den 1.750 meter lange nye jernbanetunnelen.

LES MER: Nå blir det gjennomtrekk

I talen påpekte han at prosjektet til 1,5 milliarder kroner (dobbeltspor mellom Tønsberg og Barkåker) i bunn og grunn skyldes spekulanter som utløste den internasjonale finanskrisen, som igjen utløste den norske krisepakken, det er derfra pengene kommer.

Han minnet om at anleggsfolkene fortsatte å drive tunnel mens nordmenn flest tok ferie.

Null skader

Byggeleder Odd Johansen er såre fornøyd med tunneldrivingen.

– Null skader, og få problemer, oppsummerer han.

Det var Johansen som sprettet konjakkflasken og som skjenket den første drammen i takknemlighet til den medgjørlige fjelltypen rombeporfyr, den vulkanske bergarten som Frodeåsen består av.

Gigantprosjekt

Utbyggingssjef Ole Konttorp hadde en stor dag.

– Med 1,5 milliarder for strekningen Barkåker-Tønsberg er det snakk om det største prosjektet på Vestfoldbanen. Nordre Vestfold havner på rundt én milliard til Skoger. Vi anslår at det koster mellom 50 og 100 prosent mer å bygge jernbane i tunnel. Alt har gått etter planen, og nå ligger vi to uker foran skjema, sier han.

I oktober starter de jernbanetekniske arbeidene, og i november neste år suser togene forbi.

Også statssekretær Lars Erik Bartnes syntes det var en stasdag. Han sto 100–200 meter unna da det smalt idet han trykket på knappen.

– Det var et skikkelig trykk. Folk rundt meg kastet seg nesten i dekning.

– Det er flott å være med på slikt. Det blir så konkret, i motsetning til jobben vi gjør i departementet.

Han påpeker samtidig at staten i løpet av 20 år bruker 20 milliarder kroner på strekningen Oslo-Skien. Da går reisetiden fra Tønsberg til Oslo ned mot én time.

– Blir billettprisene til å leve med for en familie som vil til Oslo?

– Prioriteringen er klar: Først skal togene gå i rute, så skal de komme fortere fram, og så kommer pris.

– Hva med høyhastighetstog på Vestfoldbanen?

– Det skal ikke store endringene i banelegemet til før togene kan kjøre fortere enn 200 kilometer i timen. Holm-Holmestrand-Nykirke bygges for over 250 kilometer i timen.

Bestefar

Som nybakt bestefar trakk Tønsberg-ordfører Petter Berg fram miljøaspektet ved den nye jernbanen.

– Dette er en investering for fremtiden. En sideeffekt for Tønsberg er at vi får frigjort rundt 40 mål næringsareal på Barkåker når toget flyttes over på det nye sporet.

Og fylkesmann Erling Lae sa det slik:

– Man trenger ikke være spåmann for å se at trafikken på Vestfoldbanen vil øke.