Ungbo-rapporten: Ingen gjorde noe galt

Flere politikeres kjøp av leiligheter bygget for unge i St. Olav borettslag har vært helt uproblematisk, ifølge en rapport skrevet av KPMG på oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune. Foto: Per Gilding

Flere politikeres kjøp av leiligheter bygget for unge i St. Olav borettslag har vært helt uproblematisk, ifølge en rapport skrevet av KPMG på oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune. Foto: Per Gilding

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

TØNSBERG: Rapporten etter ungbosaken konkluderer med at ingen av politikerne som kjøpte leilighet bygget for unge i St. Olav borettslag har brutt noen regler.

DEL

KPMG har undersøkt Per Arne Olsens, Pål Wilhelm Olsens, Rolf Storm-Solbergs og Leif Goldengs sønns kjøp av leiligheter i St. Olav borettslag, og kommet fram til at ingen av disse har brutt noen regler.

Særlig for Per Arne Olsen, stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Tønsberg, vil dette være en stor lettelse.

– Jeg kan ikke forstå rapporten annerledes enn som en full frifinnelse, sier Per Arne Olsen.

– Siden det blant annet i din avis er fremkommet påstander om korrupsjon, innsidehandel, brudd på etiske regler, at bystyrevedtak ikke er fulgt opp og at jeg ikke har gjort jobben min som styremedlem, synes jeg det er veldig bra at alt dette er slått til jorden.

Rapporten konkluderer med at det ikke er begått brudd på noen etiske reglement eller regler, at bystyrets vedtak er fulgt opp og at ingen har hatt en innsideposisjon.

– Denne konklusjonen har jeg forutsatt skulle komme, men jeg må innrømme at jeg synes det er deilig at den har kommet nå, sier Olsen.

– Rapporten stiller spørsmål ved om saken kan ha ført til svekket tillit til kommunen i befolkningen. Tror du det?

– Det er aldri hyggelig med den type oppslag. Det kan sikkert svekke tilliten til politikere, men kanskje også til alle de som kom med de uriktige påstandene og de som har brakt dem frem, nå som det viser seg at det ikke har vært hold i noen av dem.

 Etter en rekke utsettelser ble rapporten i dag levert til Tønsberg kommunes kontrollutvalg.

Les også: Ungbosaken: Her er bakgrunnsmaterialet

I rapporten heter det blant annet:

«Det foreligger ikke holdepunkter for at TNBBL, eller styrerepresentanter utnevnt av kommunen, ikke har fulgt opp de foreliggende politiske vedtak eller disse vedtakenes uttrykte intensjoner.»

Og:

«På bakgrunn av den informasjon som er fremkommet kan det på objektivt grunnlag ikke sies at ervervene av boliger ved politikere i Tønsberg representerer brudd på vedtakene. Hvorvidt ervervene eventuelt er med på å undergrave innbyggernes tillit og holdning til kommunen forblir en skjønnsmessig vurdering.»

Les hele rapporten her.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken