Advokat: Kommunen tilbød seg å lage dispensasjonssøknad for den ulovlige steinhaugen gratis hvis eieren undertegnet

For over seks år siden havnet denne steinhaugen foran den forfalne pensjonatbygningen på Grepan. At deponiet er ulovlig, er det ingen tvil om. Det ligger godt nede i 100-metersbeltet i et område som er avsatt til friluftsformål.