– Jeg tror dette blir bra for mor. Vi er lettet, sier Svein Brede Eriksen.

LES OGSÅ: Åse kom til legevakten for å få stanset en blødning i nesen. Så startet marerittet: – Det var helt grusomt

Tørrkokt kjele

I begynnelsen av februar skrev Tønsbergs Blad at Svein Brede Eriksen mente hans demente mor ikke lenger kunne bo hjemme alene.

– Det hjelper ikke å ha de flotteste sykehjemmene i landet hvis de ikke klarer å ta inn folk, sa Eriksen i intervjuet.

Der fortalte han om morens svekkede boevne.

– Noen ganger er det helt iskaldt hos henne, da har hun skrudd av all varmen. To ganger har hun tørrkokt kjelen. Hun har ramlet flere ganger, hun kan ikke bo alene, sa Eriksen den gangen.

LES OGSÅ: Emmy er 97 år, dement og bor alene, men får ikke plass på sykehjem – datteren fortviler

Fornøyd familie

Nå har den 84 år gamle moren fått tilbud om omsorgsleilighet på Bjønnestoppen på Nøtterøy.

– Den plassen har vi takket ja til. Det er en lettelse for oss, sier Eriksen.

Les også

Ensomhet begrenser livslengden og øker dødeligheten med 25 prosent

 

Bjønnestoppen er en del av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter på Nøtterøy. Bygningen tilhører den opprinnelige delen av bo- og aktivitetssenteret og  ligger på høyden bak det nye bygget, som ble åpnet i 2015.

– Mor er veldig fornøyd, det var dit hun ville, sier Eriksen.

84-åringen ble opprinnelig tilbudt døgnbemannet omsorgsbolig på Tjøme, men ifølge Svein Brede Eriksen ville ikke moren bo på Tjøme.

 

Usikkert tidsperspektiv

I brevet fra Færder kommune, der 84-åringen er tilbudt plassen, står det at det er vanskelig å si når leiligheten er innflytningsklar. Leiligheten skal gjennomgås av eiendomsforvaltningen og eventuelt pusses opp.

– Jeg håper at det kommer til å gå raskt, sier Svein Brede Eriksen.

84-åringen vil få forsvarlig helsehjelp hjemme fram til hun kan flytte inn, står det i brevet fra Færder kommune.

Nøtterøy kommune legger opp til mer hjemmebaserte tjenester, det er ingen planer om å bygge nye sykehjemsplasser i Færder kommune.

– Vi vet at det er et økende behov for helsetjenester for eldre, men vi vil nok heller se på muligheten for å bygge ut flere omsorgsboliger, har leder Marion Berg Kolpus (H) i hovedutvalg for helse i Færder kommune uttalt til Tønsbergs Blad tidligere.

Boformer for eldre

Døgnbemannet omsorgsbolig

■ I en døgnbemannet omsorgsbolig leier de eldre leiligheten de bor i. Leilighetene har eget bad og mulighet for matlaging.

■ Det er også mulig å spise sammen med andre beboere i et felleslokale.

■ Betaling for maten er ikke inntektsavhengig, men lik for alle.

■ Det er ikke lege tilknyttet omsorgsboligene. Beboerne beholder fastlegen sin.

■ Personalet er i umiddelbar nærhet ved at det til enhver tid er bemanning i boligkomplekset.

■ Det betales ikke for hjemmesykepleie.

■ Men det betales for praktisk bistand, hvor oppvask, klesvask og rengjøring av bolig nok er de vanligste oppgavene. 

■ Egenbetalingen for praktisk bistand er avhengig av husstandens inntekt (betalingsfri ved inntekt under 200 000).

Sykehjem

■ På et sykehjem er tjenestene inkludert. Finansiering for oppholdet trekkes fra den enkeltes pensjonsutbetaling.

■ Beboerne bor på rom, som er mindre enn leilighetene i en omsorgsbolig.

■ Det er sykehjemslege som har tilsyn.

■ De som har krav på å bo på sykehjem, trenger vanligvis mer pleie enn dem som bor i omsorgsbolig.

■ For å få plass på et sykehjem må pasienten ha: varig omfattende pleie-og omsorgsbehov - og det lar seg ikke gjøre å gi forsvarlig hjelp i hjemmet.

Begge boformer er behovsprøvet.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer

§ 3-2 a.

Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

■ Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

■ Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

■ [Kongen gir forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.]

■ Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene etter andre ledd er oppfylt. Kommunen skal føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold etter andre ledd.

KILDE: Lovdata

LES OGSÅ: Om 20 år vil vi trenge dobbelt så mange sykepleiere