TØNSBERG: Nå skal fylkeslegen granske behandlingen han fikk på Eik sykehjem.

16. oktober i fjor døde Kjell Bjune på Eik sykehjem. De siste månedene han levde var han ifølge journalen dehydrert og underernært. Han var dement, og da han døde var han også rammet av en lungebetennelse eller luftveisinfeksjon.

Etter dødsfallet har datteren Therese og enken Hjørdis Bjune sendt en klage til fylkeslegen, som har ført til at pleien Kjell Bjune fikk ved sykehjemmet skal granskes.

Therese Bjune er sykepleier, og har gått gjennom journalen til faren etter at han døde. Hun mener den har store mangler, og at Eik sykehjem har gjort en rekke feil i behandlingen av hennes far.

LES OGSÅ: – Flere pårørende har ikke blitt hørt.

Underernært

– De siste månedene pappa levde var han dehydrert og underernært. Det var sykehjemmet klar over, men det står ingenting i journalen om at de gjorde noe med det. Det fantes ikke lister der det ble dokumentert hva han drakk og spiste. Da jeg var på besøk kunne han ofte drikke tre glass saft før han klarte å snakke, sier hun.

Hun sier faren hennes for det aller meste lå i sengen, og nesten aldri ble tatt med til dagligstuen.

– Ingen får matlyst av å ligge i sengen 24 timer i døgnet. Hver gang vi var på besøk fikk vi mat i ham etter å ha reist ham opp. Han kunne spise en hel middagsporsjon og en hel dessert, sier hun.

Avsluttet behandlingen

Fredag 11. oktober i fjor bestemte sykehjemmet at behandlingen av Kjell Bjune skulle avsluttes. Da hadde han en lungebetennelse eller luftveisinfeksjon, og ble først gitt en antibiotikakur som ikke virket i 10 dager. Da han fikk en ny type antibiotika begynte den å virke med en gang, og etter to dager hadde betennelsesnivået i kroppen gått kraftig ned. Men så bestemte sykehjemmet at all behandling skulle avsluttes – inkludert tilførsel av væske og ernæring.

Kjell Bjune levde i fem dager etter at behandlingen ble avsluttet. Datteren mener sykehjemmet tok en feil avgjørelse da behandlingen ble avsluttet.

– Man må selvfølgelig bruke antibiotika i mer enn to dager for å bli frisk. Det var feil å avslutte behandlingen da medisinene begynte å virke. Han fikk aldri muligheten til å bli frisk. Han fikk verken mat, drikke eller medisiner. I journalen står det at han døde av lungebetennelse, men det han egentlig døde av, var sult og tørst.

Ble ikke spurt om råd

Da sykehjemmet bestemte at behandlingen av Kjell Bjune skulle avsluttes, skjedde det uten at de pårørende ble tatt med på råd. Kona Hjørdis fikk vite om avgjørelsen da hun besøkte ektemannen på sykehjemmet senere samme dag som avgjørelsen ble tatt.

– De hadde avsluttet behandlingen uten at vi ble kontaktet. Jeg og datteren min spurte med en gang om å få snakke med legen som hadde tatt avgjørelsen, men fikk beskjed om at han ikke hadde tid. Men har man tid til å avgjøre at behandlingen skal avsluttes, har man også tid til å snakke med de pårørende, sier Hjørdis.

– Hadde jeg blitt spurt, hadde jeg selvfølgelig sagt at han skulle ha behandling. Han kunne blitt frisk og levd videre, sier hun.

Grunnleggende behov

Datteren Therese mener faren døde på en smertefull måte.

– Dette handlet ikke om å holde ham kunstig i live. Det handlet om at pappa ikke fikk dekket helt grunnleggende behov. Han ble liggende på rommet med for lite mat og drikke og en ubehandlet lungebetennelse. Jeg har jobbet på både sykehjem og sykehus, og jeg har aldri vært borti lignende. Jeg tror at pappa hadde vært i live i dag om han hadde fått behandling, sier hun.

Therese Bjune sier sykehjemmet i møter etter dødsfallet har innrømmet å ha gjort feil i behandlingen av faren hennes. Hun valgte likevel å klage til fylkeslegen, og håper det vil føre til handling og endringer på sykehjemmet.

– Jeg får ikke pappa tilbake, men jeg håper ikke andre etter ham skal lide samme skjebne. Dette var en uverdig slutt på livet hans, sier hun.

Beklager for dårlig kommunikasjon

Tønsberg kommune beklager at Kjell Bjunes pårørende ikke var med i prosessen da avgjørelsen om å avslutte behandlingen ble tatt.

– Tønsberg kommune beklager at kommunikasjonen med de pårørende i forbindelse med denne pasientens bortgang, ikke har vært god nok, sier virksomhetsleder Sigrid Sanne og kommuneoverlege Sigmund Skei i Tønsberg kommune.

De sier at sykehjemmene i Tønsberg har en prosedyre som sikrer god og verdig pleie ved livets slutt, og at denne prosedyren er fulgt i denne saken. Prosedyren skal sikre at sykehjemmene informerer pårørende ved endringer av tilstand og behandling, og at dette blir dokumentert i journalen.

– Tønsberg kommune ser fram til fylkeslegens vurdering av denne saken. Kommunen vil bruke eventuelle anmerkninger og avvik til å forbedre sine rutiner og prosedyrer til det beste for pasientene og brukerne, sier Sanne og Skei.