Disse 55 foreningene har fått mye penger. Sjekk lista her!

Artikkelen er over 1 år gammel

Telt, instrumenter, treningsutstyr og luftkompressor har stått på ønskelista – nå mottar foreninger i Vestfold millioner av kroner.

DEL

Sem idrettsforening får penger til nytt musikkanlegg, speidere i Slagen kan skaffe seg gapahuk og Kirkevoll skole får midler til aktivitetspark. Krisesenteret lager lekeplass, på Tjøme får Røde Kors penger til hjelpekorpsutstyr og på Nøtterøy kan knivlaget kjøpe mer utstyr.

De tildelte beløpene varierer fra 3000 kroner til 2,5 millioner kroner, med et gjennomsnittlig beløp på 208.000 kroner. Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB.

Se lista med alle tildelingene nederst i saken!

LES OGSÅ: Også idrettsforeningen ble frastjålet kostbart utstyr 

Fordeling per støtteområde

Prosent av tildelingsbeløp fordelt på formålsområdene:

■ Idrett og lek: 45 %

■ Kunst og kultur: 25 %

■ Nærmiljø og kulturarv: 18 %

■ Natur og friluftsliv: 12 %

Stiftelsens prioriterte målgruppe er barn og unge opp til 25 år.

LES OGSÅ: 244 idrettslag i Vestfold får over 18 millioner før jul, men idrettspresidenten er ikke helt fornøyd

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet.

Stiftelsen støtter prosjekter som:

■ Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)

■ Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)

■ Fremmer mestring og læring (ferdigheter)

■ Utvikler rollemodeller (forbilder)

Prosjektene som får støtte skal komme mange til gode og ha et perspektiv utover dagen i dag.

Ny sjanse for å søke om penger: 1. februar

Artikkeltags