Tomta har vært i John Petters families eie i 100 år. Nå ønsker byggefirmaet å legge til rette for boligutbygging

Som et innspill til kommuneplanens arealdel for perioden 2022-2034 har byggefirmaet og boligleverandøren JM Norge AS sendt en henvendelse til Færder kommune. De ønsker å legge til rette for å bygge boliger på et omtrent 170 dekar stort område på Nøtterøy.