Anket dom for grov voldtekt – fikk strengere straffer

Artikkelen er over 1 år gammel

To menn er i lagmannsretten dømt for å ha grovt voldtatt en kvinne og filmet det.

DEL

To menn i 30-årene ble i tingretten dømt til fem år hver i fengsel for grov voldtekt av en kvinne i Vestfold i 2016. Begge mente seg uskyldige, og anket saken til lagmannsretten. Her fikk de imidlertid enda strengere straffer.

En morgen i 2016 møtte den fornærmede kvinnen opp på politistasjonen med skoene i hendene sine. Her fortalte hun at hun hadde blitt voldtatt i en leilighet i nærheten.

DNA-funn

Ifølge dommen har betjenten som tok henne imot beskrevet henne som gråtkvalt.

De to mennene ble pågrepet i leiligheten under en time etter at kvinnen møtte opp. En av de to mennene fortalte politiet på stedet at han hadde hatt samleie med kvinnen natten før. Den andre mannen nektet for dette.

I tiltalen heter det at kvinnen sov som følge av ruspåvirkning.

Etter at det ble gjort biologiske funn av DNA fra begge to, har også den andre innrømmet å ha hatt samleie med kvinnen.

Det er i dommen bemerket at det springende punktet i saken er hvorvidt den fornærmede var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg, og hvorvidt de to tiltalte handlet forsettlig.

LES OGSÅ: Kommunen dømt til å betale 450.000 i erstatning etter usaklig oppsigelse

Filmet

Politiet fant to korte filmsnutter på telefonen til en av de tiltalte som de beslagla. Disse viser deler av den seksuelle omgangen som fant sted, og styrker rettens oppfatning om at hun ble utsatt for overgrep.

En mann som selv opprinnelig var siktet i saken vitnet via bevisopptak. Saken mot han ble henlagt på bevisets stilling.

Ifølge dommen ble han spurt om han trodde jenta forsto at hun hadde samleie med en av de to tiltalte, svarte han at han ikke kunne si om han forsto det. Han beskrev henne som stiv i kroppen og veldig rar i gjerningsøyeblikket.

Vitnet har ifølge dommen sagt at han spurte den ene tiltalte hva han drev med, fordi jenta ikke visste hva han gjorde med henne.

– Slik lagmannsretten ser det støtter hans forklaring at fornærmede hadde en slik svekket bevissthet at hun var ute av stand til å motsette seg handlingene, heter det i dommen.

LES OGSÅ: Roper varsko om stalking og grooming: – De yngste ofrene er helt nede i 10-årsalderen

Reagerte

Han reagerte ifølge dommen på at den ene tiltalte hadde sex med kvinnen i den tilstanden han beskrev.

Lagmannsretten la til grunn at det at de to mennene i fellesskap utførte handlingene styrket hverandre i deres forsett.

– De utnyttet fornærmedes hjelpeløse tilstand for egen seksuell tilfredsstillelse, heter det i dommen.

Lagmannsretten så etter den samlede bevisførselen ingen rimelig tvil om at kvinnen ikke var i stand til å fysisk eller verbalt motsette seg.

Voldtektene ble ansett som grove fordi det var to personer som utførte handlingen, står det i dommen. Loven skiller mellom gruppevoldtekt og «medvirkning til voldtekt» ved at begge personene ved førstnevnte må ha utført selve voldtektshandlingen.

Ved utmåling av straffene la lagmannsretten til grunn at mennene skulle dømmes for grov voldtekt, hvilket ifølge loven ikke bør være under fem års fengsel.

Skjerpende

Flere skjerpende omstendigheter ble nevnt, deriblant at deler av hendelsesforløpet ble filmet. Også belastningen den fornærmede kvinnen har opplevd i ettertid er nevnt i dommen.

Retten fant det ikke bevist at den tiltalte som ble filmet var klar over at den andre tiltalte filmet han. Lagmannsretten dømte han til fem år og tre måneder i fengsel.

Den tiltalte som filmet var ifølge dommen også mer aktiv i overgrepene, og er domfelt flere ganger tidligere. Han fikk i lagmannsretten fem år og seks måneder.

De må i fellesskap betale oppreisningserstatning på 300.000 kroner til kvinnen.

LES OGSÅ: Syklist i kollektivfelt nektet å betale bot – frikjent i tingretten

Stor belastning

Jessica Nazareno Ellingsen er forsvarer til den ene av de to dømte mennene. Hun forteller at dommen vil bli forsøkt anket til Høyesterett.

– Klienten min mener seg frifunnet i saken, sier Ellingsen.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat Christopher Arnø forteller at kvinnen er tilfreds med dommen.

– Hun er glad for at hun har blitt trodd i to rettsinstanser, sier Arnø.

Han forteller at den fornærmede kvinnen har opplevd saken og de to rettsrundene som krevende.

– Det har vært en stor belastning for henne å stå i dette, også fordi det har tatt så lang tid, sier Arnø.

Artikkeltags