Tillitsvalgt i politiet har sendt bekymringsmelding: Frykter alvorlige feil kan bli gjort

Politiadvokat og tillitsvalgt i Sør-Øst, Cecilie Svorstøl, har sendt bekymringsmelding om ressurssituasjonen hos politijuristene i distriktet.