– Thorkildsen har min tillit. Og som hennes leder, er det mitt ansvar å behandle varselet mot henne, sa Johansen til NTB tirsdag.

Noen timer senere sendte ledere i Utdanningsetaten i Oslo nok et varsel mot skolebyråden. De reagerer på flere uttalelser Thorkildsen har kommet i mediene etter deres første varsel 11. september og mener at byråden har brutt mot vernet om gjengjeldelse, melder NRK.

«I etterkant av varselet har byråden gjentatte ganger uttalt seg i mediene om saken. Der har i hun i sterke ordelag kritisert Utdanningsetatens ledelse og slik vi oppfatter det gjort sitt beste for å diskreditere varslerne. Dette anser vi som en gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljølovens § 2 A-2», heter det i varselet, som er sendt til flere politikere i Oslo bystyre.

Anonymt varsel

I forrige uke ble det kjent at personer i ledelsen av Utdanningsetaten i Oslo kommune hadde varslet anonymt om byrådens oppførsel med beskrivelser som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen har på sin side uttalt at samarbeidsforholdet med ledelsen i etaten har vært vanskelig over lang tid.

I en epost til NTB i forrige uke skrev Thorkildsen at hun har «savnet åpenhet og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer».

Får bistand

Byrådslederen gjør det klart at det er hans ansvar å konkludere i varslersaken. Han vil basere seg på bistand til både innhenting av fakta og juridiske vurderinger.

– Det blir mitt ansvar å behandle varselet. Jeg bruker internrevisjon og juridisk bistand fra personalseksjonen. I tillegg bruker jeg kommuneadvokaten for å gjennomgå beskyldninger som er kommet om brudd på taushetsplikt, offentlighetsloven og anskaffelsesreglementet, sa Johansen på vei inn til landsstyremøtet i Arbeiderpartiet tirsdag ettermiddag.

Han legger ikke skjul på at saken er spesiell:

– Dette er upløyd mark. Vi har ingen erfaring med at det er et varsel mot en sittende byråd, eller en statsråd for den saks skyld. Alle varsler skal underlegges en forsvarlig behandling, og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken, er overordnet den eller dem varselet er rettet mot, sier Johansen.

Maktkamp?

Byrådslederen har ingen kommentar til opplysningene om at skoledirektør Astrid Søgnen rett før varselet ble sendt, skal ha fått beskjed om at hun ikke får fortsette som øverste sjef for osloskolen når hun fyller 67 år i november.

På spørsmål fra NTB om han har tillit til Søgnen, sier Johansen at det ikke er opp til ham å vurdere tilliten til flere tusen medarbeidere, men at det ligger til Thorkildsen å vurdere tilliten til sine medarbeidere.

Johansen avviser også kritikken om at han har kommet sent på banen.

– Dette er Norges største kommunale etat. Vi har en svært uvanlig sak, en krevende sak. At jeg har brukt noen dager etter at jeg kom tilbake fra USA til å finne en måte å behandle saken på, er ikke rart. Men som hennes overordnede, er det er mitt ansvar å påse at jeg får god nok informasjon til å trekke en konklusjon, sier han.

Johansen sier også at han ønsker ro rundt saken «av hensyn til de mange tusen lærerne og skolelederne som hver dag står på for elevene våre».