Har funnet midler til en av de største valgkampsakene – tar fra inntekter rådmannen ikke tør å budsjettere med

Trafikklysalliansen har klart å holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp i den nye kommunen – akkurat slik det blir gjort i Re.