Felleslista: Viktig å stoppe Hjemseng-utbyggingen

Felleslista Rødt/SV i Færder kommune har fått betydelig tyngde og selvtillit etter valget, og vil kjempe for å få gjennomslag for sine viktige saker. En av dem er å stoppe den storstilte utbyggingen som har fått navnet Hjemseng Brygge.