– Det er så mange ting vi vil i Færder, sier Miljøpartiets Randi Hagen Fjellberg og lister opp: – Vi skal være med på å bygge Maier Arena. Ny svømmehall. Ny skole på Labakken og rehabilitering av ungdomsskolen på Tjøme. Det ligger masse investeringsprosjekter inne i budsjettet, sier Fjellberg, som ser for seg at det er skatteinntekter å hente på alle hyttene i Færder.

Nå vil Miljøpartiet utrede muligheten for eiendomsskatt i den nye kommunen.

– Vi ønsker å plukke bort noen myter, og få fram noen konkrete alternativer. Hva kan dette bety for den enkelte husstand? Hva betyr det for kommunens inntekter? Det blir meningsløst å avvise denne muligheten blankt, mener MDGs Anne Katrine Hauge, som er klar over at de fleste partiene har i programmene sine at de ikke vil ikke vil gå inn for eiendomsskatt denne perioden.

– Forferdelig stramt

Færder-politikerne er midt inne i budsjettbehandlingen for 2018. I neste uke skal Færders første budsjett vedtas i kommunestyret.

– Det er forferdelig stramt, sier Fjellberg, og viser til at Færder kommune får 1,2 milliarder i lån.

– Vi låner av bufferfond i 2018, noe vi må betale tilbake allerede til neste år. Det er ikke noen pott igjen for politikerne til å prioritere, slik det har vært tidligere år. Det er ganske talende, fortsetter hun.

Både hun og Hauge understreker at de ikke uten videre går inn for å innføre eiendomsskatt, men at de ønsker å vite mer.

Sikre hytte-inntekt

Andelen norske kommuner som har eiendomsskatt har vært stigende siden 2007, men flater noe ut fra 20016 til 2017.

I 2017 har 366 av 426 norske kommuner eiendomsskatt i en eller annen form, ifølge Statistisk sentralbyrå. 282 har eiendomsskatt på bolig, langt de fleste av disse beskatter også fritidsboligene i kommunen.

– Kragerø og Hvaler har eiendomsskatt, og det er hyttekommuner det er naturlig å sammenligne seg med, sier Fjellberg.

I forslaget som Miljøpartiet nå har sendt de andre partiene, kommer det fram at de ser for seg en lavest mulig eiendomsskatt for boliger.

«Et bunnfradrag skal inngå i beregningen for å sikre at gjennomsnitts eiendomsskatt blir så lav som mulig, men at den sikrer at kommunens utgifter til hyttene blir dekket av hyttebeboerne», heter det i forslaget.

Anne Katrine Hauge peker på at kommunen har betydelig utgifter av hyttefolket per år.

– Telemarksforskning har regnet ut at ei hytte påfører en kommune 2600 kroner i utgifter per år, blant annet i helsetjenester. Det betyr ganske betydelige utgifter for en kommune som Færder. Vi må vurdere muligheten for å tjene inn igjen noe av dette, sier hun.

– Vi må tenke langsiktig på økonomien i kommunen. På sikt kan dette gi en reduksjon av kommunale avgifter, eller sette oss i stand til å gi et bedre tjenestetilbud, påpeker Hauge.

LES OGSÅ:  Mostranda: – Det er fælt at folk ser på oss som om vi har gjort noe ulovlig

Ingen støtte

Miljøpartiet får ingen umiddelbar støtte fra de andre partiene.

Felleslistas Jørn Magdahl medgir at det finnes gode argumenter for eiendomsskatt.

– Vi har programfestet at vi ikke skal gå inn for eiendomsskatt i denne perioden. Vi har ikke diskutert det i gruppa ennå, men min anbefaling er at vi ikke går for en utredning nå. Jeg tror ikke vi skal pålegge administrasjonen enda en utredning, den har mye å utrede allerede i forbindelse med sammenslåingen, sier Magdahl.

Han minner om at eiendomsskatt ble utredet for Nøtterøy sin del for noen år siden.

Heller ikke Arbeiderpartiet vil støtte en utredning om eiendomsskatt.

– Nei, ikke nå. For en stund siden fikk vi en beregning av hvilke inntekter vi kunne forvente for Nøtterøy ved å innføre en slik skatt. At administrasjonen bruker litt tid på å omsette disse tallene til Færder-tall er en sak, men å bruke mye administrative ressurser på å utrede noe vi er imot å innføre vil vi ikke støtte, sier Jon Sanness Andersen (Ap).

Ikke overraskende er Færder Høyre lite innstilt på å utrede eiendomsskatt.

– Vi har ikke diskutert dette i gruppa, det forbeholdet må jeg ta. Min umiddelbare refleksjon er at en slik utredning er unødvendig. Eiendomsskatt er helt uaktuelt for vårt parti, og det å gjøre en utredning krever ressurser i seg selv. Derfor kan jeg vanskelig se for meg at Høyre vil gå inn for en slik utredning, sier Tom Mello i Høyre.

LES OGSÅ: Historiens første Færder-budsjett enstemmig vedtatt

LES OGSÅ: De som hadde trodd at kommunesammenslåinger var lukrative greier, har tatt feil