Kaster seg på i den opphetede debatten: Mener utbygging kan få alvorlige konsekvenser for Tjøme

Den siste i rekken av dem som protesterer mot utbyggingen av Borgheim Syd er Carl-Erik Grimstad (V).