Arbeiderpartiet vil fjerne alt som koster penger i Nøtterøyskolen

GRATIS SKOLE: Ap på Nøtterøy vil plukke vekk det som koster penger i skolens regi.  – En 100-lapp til klassekassa og eller en 50-lapp til kiosk kan virke lite, men det kommer på toppen av for eksempel utlegg til barnebursdag og andre aktiviteter. For noen familier blir det vanskelig, sier gruppeleder Jon Sanness Andersen. FOTO: Tone Finsrud

GRATIS SKOLE: Ap på Nøtterøy vil plukke vekk det som koster penger i skolens regi. – En 100-lapp til klassekassa og eller en 50-lapp til kiosk kan virke lite, men det kommer på toppen av for eksempel utlegg til barnebursdag og andre aktiviteter. For noen familier blir det vanskelig, sier gruppeleder Jon Sanness Andersen. FOTO: Tone Finsrud

Artikkelen er over 4 år gammel

– For de fleste familier betyr ikke en 100-lapp til klassekassa eller 50 kroner til godteri på et skolearrangement så mye til eller fra. Men for noen familier er det vanskelig, på toppen av alt annet som koster penger, sier Jon Sanness Andersen.

DEL

NØTTERØY: Partiene på Nøtterøy er enige om å bekjempe barnefattigdom.  Cirka 160 barn på Nøtterøy er fattige. Det vil si at de lever i en familie med en samlet inntekt som er lavere enn det som anses som forsvarlig livsopphold. Nav kjenner til 100 slike familier i kommunen.

Politikerne på Nøtterøy har bestemt at det skal lages en tiltaksplan for bekjempelse av barnefattigdom i kommunen.

Da saken var til behandling i formannskapet i forrige uke, ble den enstemmig vedtatt.

I dag skal planen behandles i kommunestyret. Allerede i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember ble det satt av 1,275 millioner kroner til bekjempelse av barnefattigdom.

Se også: Nesten tre ganger så mange ber Frelsesarmeen om mat

Vil ha strategi

– Vi er enige i de tiltakene som er lagt fram, det er gode tiltak alt sammen. Samtidig savner vi en helhetlig strategi for å bli kvitt barnefattigdom, sier Aps gruppeleder Jon Sanness Andersen.

I formannskapet i forrige uke fikk han flertall for et tillegg til innstillingen som ga administrasjonen oppdrag å utarbeide en helhetlig strategi.

Jon Sanness Andersen mener gratisskolen bør være et vesentlig moment i en strategi mot barnefattigdom.

– Jeg mener vi må skaffe oss en oversikt over alt det som gjør at skolen ikke er gratis, og plukke vekk de tingene. Samtidig skal vi ikke fjerne alt som er hyggelig. En mulighet er at skolene får en pott som de kan disponere til slike ting, sier Andersen, og legger til at kommunen kan gå i dialog med elevrådene og FAU-ene om dette.

– For de fleste familier betyr ikke en 100-lapp til klassekassa eller 50 kroner til godteri på et skolearrangement så mye til eller fra. Men for noen familier er det vanskelig, på toppen av alt annet som koster penger. Det er sårt for det barnet som aldri har råd til å kjøpe mat i kantina, eller som ikke får levert skoleoppgavene på fronter fordi han ikke har pc hjemme. Det finnes barn på Nøtterøy som føler seg utafor, og det er det vår fordømte plikt å gjøre noe med det, sier Andersen.

Les også: Jeg gruer meg til jul, det gjør jeg hvert år

Samlivskurs

I formannskapet fikk Krfs Martin Handeland flertall for sitt tilleggsforslag om å søke prosjektmidler til tiltak som kan virke forebyggende mot barnefattigdom, for eksempel kommunalt drevne samlivskurs for småbarnsforeldre.

Leder i hovedutvalg for oppvekst og kultur Erik Holmelin (H) sier det er politisk enighet om bekjempe barnefattigdom, og få en plan på plass.

– Diskusjonen dreier seg om hvilke deler som skal være med, og hvem planen favne, sier Holmelin.

Lesing viktig nøkkel

Hilde Forsmo er tverrfaglig koordinator for barn og unge i Nøtterøy kommune, og har ledet en gruppe som har jobbet med tiltak mot barnefattigdom i flere år. Hun har vært med og skrevet planen som nå blir vedtatt.

– Det er flott at politikerne har bestemt seg for at kommunen skal satse på dette, det gir oss et handlingsrom som vi ellers strever med å finne, sier hun.

– Det enighet om at hovedveien ut av fattigdom er arbeid. Derfor er det viktig å sikre at barn og unge settes i stand til å bidra i arbeidslivet. Faktorer som påvirker dette er familie, fritid, barnehage og skole, fortsetter hun.

Forsmo trekker fram aktivitetskalenderen som et viktig tiltak som allerede er på plass. Aktivitetskalenderen tilbyr gratis fritidsaktiviteter av ulike slag til alle barn og unge. Mange av dem er i regi av Huset.

– Alle barn kan benytte seg av aktivitetskalenderen, understreker hun.

– Vi kan styrke en families økonomi blant annet ved å innføre inntektsbasert foreldrebetaling i barnehage og gratis kjernetid. Dette ble innført fra mai 2015, sier Forsmo.

Av nye tiltak er det foreslått ny pedagogstilling som skal jobbe med å styrke leseopplæringen i skolen.

– Gode ferdigheter i lesing er vesentlig for å lykkes i andre fag, sier Forsmo.

Nye tiltak 

Artikkeltags