Ungdommene tok over byen med sitt grønne budskap: – Vi må vise vei

– Bruk hodet vi har bare én klode. – Ditt søppel er vårt problem. – Tiden renner ut. – Jorda har feber, det er her vi lever. Det manglet ikke på sterke slagord under Skolestreiken for klima.